fbpx

prijave

Proizvođač tradicionalnih mesnih proizvoda

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA
 • Primijeniti higijenske mjere u proizvodnji tradicionalnih mesnih proizvoda.
 • Razlikovati građu i sastav mesa, te odabrati i koristiti kvalitetno meso i začine za proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda.
 • Razlikovati i koristiti strojeve, alate i pribor za rezanje, iskoštavanje, mljevenje i miješanje mesa, te punjenje ovitaka nadjevom.
 • Prikazati proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda – kobasica, kulen, šunka, krvavica, slanina, mast i čvarci
 • Primijeniti načine konzerviranja i skladištenja tradicionalnih mesnih proizvoda te njihov plasman za tržište.
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.
Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za proizvođača tradicionalnih mesnih proizvoda može se upisati osoba koja ima:

 • završenu najmanje osnovnu školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova proizvođača tradicionalnih mesnih proizvoda

Proizvođač tradicionalnih mesnih proizvoda

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.