fbpx

prijave

Rukovatelj kombajnom

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA
 • Pripremiti kombajn za siguran i pravilan rad
 • Prilagoditi kombajn za rad prema vrsti poljoprivredne kulture
 • Izvesti berbu i vršidbu kukuruza, žetvu žitarica, uljarica i mahunarki, te vađenje krumpira i šećerne repe uz minimalne gubitke
 • Provoditi osnovne mjere održavanja kombajna
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, pružati osnovnu prvu pomoć i koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu
Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za poslove rukovatelja kombajnom može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • navršenih 18 godina
 • vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije 
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja kombajnom

Rukovatelj kombajnom

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.