fbpx

prijave

Rukovatelj traktorom s radnim priključcima

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA
 • Razlikovati vrste i dijelove prskalice te opisati njihove funkcije
 • Pregledati prskalicu prije početka rada
 • Pripremiti pravilan omjer kemijskih preparata i pesticida te provesti adekvatnu zaštitu bilja od štetnika životinjskog i biljnog porijekla.
 • Pripremiti prskalicu za rad i rukovati prskalicom napravilannačin.
 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja prskalice te pravilno čitati dokumentacijuproizvođača
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.
Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za rukovatelja traktorom s radnim priključcima mogu se upisati polaznici koji imaju:

 • završenu najmanje osnovnu školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za ove poslove te posjeduju vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

Rukovatelj traktorom s radnim priključcima

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.