fbpx

prijave

Uzgajivač povrća, voća i cvijeća u zatvorenim prostorima

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA
 • Formirati odgovarajući zatvoreni prostor (staklenik ili plastenik) sa svim potrebnim sastavnicama na ispravan način.
 • Pripremiti zemljište za podizanje nasada pojedinih kultura povrća, voća i cvijeća u zatvorenim prostorima.
 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju i održavanju, berbi, transportu, skladištenju i pakiranju povrća, voća i cvijeća.
 • Planirati troškove uzgoja i plasman proizvoda na tržište.
 • Koristiti alate, manje strojeve i sredstva pri uzgoju pojedinih kultura na ispravan i siguran način.
 • Prepoznati i suzbijati bolesti, nametnike te korov koji su karakteristični za pojedine kulture povrća, voća i cvijeća.
 • Primijeniti pravila zaštite na radu i postupke pružanja prve pomoći u poslovima uzgoja povrća, voća i cvijeća u zatvorenim prostorima.
Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za uzgajivača/icu povrća, voća i cvijeća u zatvorenim prostorima mogu se upisati polaznici koji imaju:

 • završenu najmanje osnovnu školu,
 • navršenih 15 godina života,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova uzgajivača/ice povrća, voća i cvijeća u zatvorenim prostorima.

Uzgajivač povrća, voća i cvijeća u zatvorenim prostorima

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.