fbpx

prijave

Voćar

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA
 • Razlikovati građu i fenološki ciklus voćaka te ekološke uvjete za uzgoj voća,
 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi, skladištenju i preradi voća,
 • Koristiti alate i sredstva za poslove voćara na siguran način,
 • Prepoznati i suzbijati bolesti voćaka,
 • Prepoznati svojstva i kvalitetu voća te proizvoda od voća na osnovu boje, mirisa i okusa,
 • Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište,
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.
Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za obavljanje poslova voćara mogu se upisati osobe sa najmanje:

 • završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova voćara.

Voćar

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.