fbpx

osposobljavanje i usavršavanje

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Jednostavni poslovi parketara

Program je usklađen s potrebama tržišta rada i mogućnostima zaposlenja u sektoru šumarstva, prerade i obrade drva.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Pripremiti materijal i podlogu za izvođenje parketarskih radova
 • Rukovati alatima, strojevima i pomagalima u obradi i ugradnji parketarskih proizvoda te održavanje istih na pravilan i siguran način
 • Izvoditi jednostavne parketarske radove
 • Provesti završnu obradu parketnih podova i sigurno zbrinjavanje otpada
 • Primijeniti pravila osobne zaštite i zaštite na radu
Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju parketara mogu se upisati polaznici koji imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove parketara

Rukovatelj motornom pilom

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Pripremiti motoru pilu za pravilan i siguran rad
 • Razlikovati alate i sredstva koja se koriste pri radu na motornoj pili
 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuv, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu anja motorne pile
 • Primijeniti mjere zaštite na radu
  Koristiti pravilno komande motorne pile
 • Razlikovati vrste motornih pila
 • Sigurno korištenje osnovnih sredstava za zaustavljanje krvarenja i drugih oblika neophodne prve pomoći na mjestu događaja
uvjeti za upis

U program osposobljavanja za rukovatelja motornom pilom mogu se upisati polaznici koja imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja motornom pilom.

Rukovatelj strojevima za primarnu obradu drveta

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

• Razlikovati komercijalne vrste drva, dijelove makroskopske građe drva te greške drva
• Razlikovati vrste piljenja u primarnoj obradi drva i vrste piljene građe
• Razlikovati principe rada i primjenu osnovnih radnih strojeva u primarnoj obradi drva
• Pripremiti strojeve za siguran i pravilan rad te provoditi osnovno održavanje osnovnih strojeva za primarnu obradu drva
• Rukovati osnovnim strojevima za primarnu obradu drva na stručan i siguran način.
• Primijeniti odgovarajuće mjere i zaštitna sredstva u skladu s propisima zaštite na radu pri rukovanju osnovnim strojevima u primarnoj obradi drva.

uvjeti za upis

U program osposobljavanja za rukovatelja strojevima za primarnu obradu drva može se upisati osoba koja ima:

• navršenih 18 godina;
• završeno najmanje osam razreda osnovne škole;
• liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje strojevima za primarnu obradu drva.

Rukovatelj strojevima za finalnu obradu drveta

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

• Razlikovati komercijalne vrste drva, dijelove makroskopske građe drva te greške drva
• Razlikovati principe rada i primjenu osnovnih radnih strojeva u finalnoj obradi drva
• Pripremiti strojeve za siguran i pravilan rad te provoditi osnovno održavanje osnovnih strojeva za finalnu obradu drva
• Rukovati osnovnim strojevima za finalnu obradu drva na stručan i siguran način.
• Primijeniti odgovarajuće mjere i zaštitna sredstva u skladu s propisima zaštite na radu pri rukovanju osnovnim strojevima u finalnoj obradi drva.

uvjeti za upis

U program osposobljavanja za rukovatelja strojevima za primarnu obradu drva može se upisati osoba koja ima:

• navršenih 18 godina;
• završeno najmanje osam razreda osnovne škole;
• liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje strojevima za finalnu obradu drva.

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

“Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki”

—Aristotel