fbpx

prijave

Jednostavni poslovi parketara

Program je usklađen s potrebama tržišta rada i mogućnostima zaposlenja u sektoru šumarstva, prerade i obrade drva.

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA
 • Pripremiti materijal i podlogu za izvođenje parketarskih radova
 • Rukovati alatima, strojevima i pomagalima u obradi i ugradnji parketarskih proizvoda te održavanje istih na pravilan i siguran način
 • Izvoditi jednostavne parketarske radove
 • Provesti završnu obradu parketnih podova i sigurno zbrinjavanje otpada
 • Primijeniti pravila osobne zaštite i zaštite na radu
Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju parketara mogu se upisati polaznici koji imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove parketara

Jednostavni poslovi parketara

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.