fbpx

prijave

Rukovatelj strojevima za finalnu obradu drveta

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

• Razlikovati komercijalne vrste drva, dijelove makroskopske građe drva te greške drva
• Razlikovati principe rada i primjenu osnovnih radnih strojeva u finalnoj obradi drva
• Pripremiti strojeve za siguran i pravilan rad te provoditi osnovno održavanje osnovnih strojeva za finalnu obradu drva
• Rukovati osnovnim strojevima za finalnu obradu drva na stručan i siguran način.
• Primijeniti odgovarajuće mjere i zaštitna sredstva u skladu s propisima zaštite na radu pri rukovanju osnovnim strojevima u finalnoj obradi drva.

Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za rukovatelja strojevima za primarnu obradu drva može se upisati osoba koja ima:

• navršenih 18 godina;
• završeno najmanje osam razreda osnovne škole;
• liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje strojevima za finalnu obradu drva.

Rukovatelj strojevima za finalnu obradu drveta

Obrazac prijave

Obrada podataka

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.