fbpx

prijave

Šivač donjišta obuće

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA
 • Razlikovati, odabrati i koristiti materijale potrebne za poslova šivača donjišta obuće
 • Koristiti i održavati alate, pribor, pomagala i strojeve za rad na siguran način
 • Pripremiti i provoditi postupke šivanja donjišta obuće
 • Provoditi postupak spajanja gornjišta i donjišta obuće na ispravan način
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći
uvjeti za upis

U program osposobljavanja za poslove šivača donjišta obuće mogu se upisati osobe s najmanje:

 • završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova šivača donjišta obuće

Šivač donjišta obuće

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.