fbpx

prijave

Šivač gornjišta obuće

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA
 • Razlikovati materijale te ih pravilno primijeniti pri izradi gornjišta obuće
 • Rukovati šivaćim strojevima i priborom za šivanje na stručan i siguran način
 • Izvoditi pravilno postupke krojenja i šivanja gornjišta obuće
 • Primijeniti mjere zaštite na radu te pružiti prvu pomoć u slučaju ozljeda
Uvjeti za upis
 • Završena osnovna škola
 • Navršenih 15 godina života
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova šivača/ice gornjišta obuće.

Šivač gornjišta obuće

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.