fbpx

osposobljavanje i usavršavanje

Turizam i ugostiteljstvo

Jednostavni poslovi u zanimanju slastičar

Polaznik po završetku programa može
 • Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora.

 • Odabrati i pripremiti osnovne namirnice i dodatke za pripremu slastičarskih proizvoda.

 • Koristiti i pravilno održavati slastičarski pribor, aparate i uređaje.

 • Razlikovati i pripremiti jednostavnije slastice te pomagati pri pripremi i gotovljenju  složenijih slastica.

 • Izvesti pripremne i pomoćne poslove u slastičarstvu na pravilan i stručan način.

 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć, te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti upisa
 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 15 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Jednostavni poslovi u zanimanju kuhar

Polaznik po završetku programa može
 • Odabirati živežne namirnice po kvaliteti, sastavu, podrijetlu i svojstvima.

 • Pomagati pri pripremi, gotovljenju, izlaganju i posluživanju složenijih jela.

 • Provoditi tehnološke postupke gotovljenja jednostavnijih jela (kuhanjem, pirjanjem, pečenjem i dr.).

 • Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora te provoditi zaštitne mjere.

 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Uvjeti upisa
 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 15 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Barmen

Polaznik po završetku programa može
 • Izvršiti potrebne pripremne radove za uredno poslovanje bara prema osnovnim pravilima struke.

 • Razlikovati i odabrati namirnice u baru za pripremu barskih mješavina.

 • Razlikovati i primijeniti osnovne tehnike pripremanja barskih mješavina.

 • Pripremiti, dekorirati i poslužiti barske mješavine.

 • Rukovati barskom opremom na stručan i siguran način te pravilno koristiti barski inventar prilikom pripreme barskih mješavina.

 • Održavati osobnu higijenu, higijenu prostorija, uređaja, posuđa i pribora u baru.

 • Komunicirati s gostom u skladu s pravilima poslovnog bontona.

 • Izračunati troškove konzumacije i primijeniti različite načine naplaćivanja.

Uvjeti upisa
 • Završena srednja škola,

 • Sanitarna iskaznica,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Priprematelj pizze

Polaznik po završetku programa može
 • Racionalno upotrebljavati materijale i energiju.
 • Pravilno se služiti receptima.
 • Odabrati živežne namirnice po kvaliteti i sastavu za pripremu tijesta i pizze.
 • Napraviti različite vrste pizza.
 • Izložiti i poslužiti pizzu.
 • Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene uređaja i pribora.
 • Primjenjivati zaštitne mjere.
Uvjeti upisa
 • Završena osnovna škola,
 • Najmanje 18 godina života,
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Kuhar wellness i dijetalne kuhinje

Polaznik po završetku programa može
 • Odrediti smisao i važnost wellnessa u turističkoj ponudi.
 • Usvojiti prehrambene potrebe wellness gostiju kao bitnu pratnju wellness tretmana i zaokruživanje uspješnosti cijelog wellness odmora.
 • Pravilno koristiti namirnice koje su primjerene za wellness prehranu, te njihovo naručivanje i obradu.
 • Preporučiti, pripremiti i prezentirati wellness obrok primjeren zahtjevima i potrebama gosta u cilju uspješnosti cijelog wellness tretmana.
 • Prepoznati prehrambene potrebe osoba sa određenim prehrambenim i zdravstvenim potrebama.
 • Pripremati jela sa organskim namirnicama, makrobiotičku i vegetarijansku prehranu po načelima dijetetike i nutricionizma.
 • Primijeniti mjere zaštite na radu i postupke pružanja prve pomoći u poslovima kuhara wellness i dijetalne prehrane
Uvjeti upisa
 • Završena srednja škola za kuhara,
 • Sanitarna iskaznica,
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Poslovi sobarice

Kompentencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Komunicirati na primjeren način i primijeniti pravila poslovnog bontona
 • Odabrati i koristiti sredstva za čišćenje, prikladnu zaštitnu odjeću i opremu, te alat i pribor
 • Rukovati aparatima i uređajima za čišćenje na siguran način
 • Pospremati i održavati čistoću sobe, kupaonice i ostalog smještajnog odjela hotela
 • Zamjenjivati posteljno rublje i namještati krevete
 • Voditi potrebne evidencije iz djelokruga rada sobarice
 • Primijeniti mjere zaštite na radu
Uvjeti upisa
 • Završenu najmanje osnovnu školu,
 • Navršenih 18 godina
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

Priprematelj bureka i pizza

Kompentencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Primijeniti pravila higijene, osobne zaštite i zaštite na radu
 • Razlikovati namirnice, začine i mirodije za pripremu bureka i pizza te razlikovati njihove karakteristike
 • Koristiti ugostiteljske uređaje, sredstva i pribor na pravilan način
 • Razlikovati vrste tijesta i dodatke za izradu bureka i pizza
 • Izraditi različite vrste pizza i bureka prema recepturama
 • Komunicirati s osobljem na primjeren način i primjenjivati pravila poslovnog bontona
Uvjeti upisa

U program osposobljavanja može se upisati osoba koja ima:

 • prethodno završenu osnovnu školu
 • najmanje 17 godina starosti
 • odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Pečenjar

Kompentencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Primijeniti pravila higijene, osobne zaštite i zaštite na radu
 • Razlikovati, odabrati i pripremiti namirnice, začine i mirodije za pripremu jela
 • Koristiti ugostiteljske uređaje, opremu, sredstva i pribor na pravilan i siguran način
 • Ispeći različite vrste jela na roštilju, ražnju, pećnici, peki i krušnoj peći
 • Komunicirati s osobljem na primjeren način i primjenjivati pravila poslovnog bontona
Uvjeti upisa

U program osposobljavanja može se upisati osoba koja ima:

 • prethodno završenu osnovnu školu
 • najmanje 17 godina starosti
 • odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Jednostavni poslovi u zanimanju konobar/ica

Kompentencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Primijeniti pravila higijene, osobne zaštite i zaštite na radu
 • Odabrati, koristiti i održavati ugostiteljsku robu i opremu
 • Odabrati i postaviti pribor za posluživanje na stol
 • Odabrati i pripremiti za posluživanje pića i napitke prema normativima
 • Primijeniti odgovarajuće postupke u posluživanju pića, napitaka i jednostavnijih obroka
 • Rukovati poslužnim priborom te pospremiti pribor, opremu i prostor nakon korištenja
 • Komunicirati s gostima na primjeren način i primjenjivati pravila poslovnog bontona
Uvjeti upisa

U program osposobljavanja može se upisati osoba koja ima:

 • prethodno završenu osnovnu školu
 • najmanje 18 godina starosti
 • odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju konobar.

Turistički interpretator Muzeja vučedolske kulture

Kompentencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Izdvojiti i objasniti osnove turizma i turističkog tržišta.
 • Razlikovati elemente komunikacijskog procesa te koristiti metode uspješnog komuniciranja kao i vještine verbalne i neverbalne komunikacije.
 • Odabrati i primijeniti prezentacijske, interpretatorske i pripovjedačke vještine u turističkoj interpretaciji.
 • Komunicirati na primjeren način s različitim grupama uvažavajući njihove kulturološko-vrijednosne specifičnosti i socio-demografska obilježja (dobne skupine: djeca, umirovljenici..).
 • Pružiti/prenijeti pamtljivu i atraktivnu interpretaciju Muzeja Vučedolske kulture.
 • Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.
Uvjeti upisa

U program osposobljavanja za obavljanje poslova turističkog interpretatora mogu se upisati:

 • osobe sa završenom srednjom školom smjer hotelijersko-turistički tehničar / hotelijersko turistički komercijalist,
 • osobe sa završenom srednjom školom (četverogodišnjeg trajanja) koje imaju položen stručni ispit za turističkog vodiča za Vukovarsko – srijemsku i/ili Osječko – baranjsku županiju,
 • osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručnim studijem (stručni prvostupnik/prvostupnica) humanističkih, društvenih znanosti, te umjetničkog područja,
 • osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (magistar/magistra) ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem (stručni specijalist/specijalistica) humanističkih, društvenih znanosti, te umjetničkog područja,
 • apsolventi i studenti na zadnjoj godini sveučilišnih/stručnih/preddiplomskih i diplomskih ili integriranih i diplomskih te specijalističkih diplomskih stručnih studija humanističkih, društvenih znanosti, te umjetničkog područja,
 • s obveznim poznavanjem najmanje jednog stranog jezika,
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova

Kuhar - specijalist hrvatske nacionalne kuhinje

O programu

Sadržaji koje će polaznici slušati tijekom usavršavanja biti će nadogradnja u odnosu na dosadašnje srednjoškolsko obrazovanje, a neki poznati sadržaji obradit će se na višoj razini ili pomoću nekih drugih tehnoloških postupaka.

Završetkom ovog programa polazniku je pružena mogućnost veće zapošljivosti, a time i konkurentnosti na tržištu rada, s obzirom na dobivene kompetencije.

Poslodavci iz područja hotelijerstva i ugostiteljstva zadovoljit će svoje potrebe za djelatnicima s izrazito razvijenim kompetencijama iz područja nacionalnog kuharstva, ali i osnova poduzetništva kako bi se mogli uspješno nositi s visokim zahtjevima hotelskih uprava za novim trendovima u gastronomiji koja se nalazi pred izazovima racionalizacije troškova, povećanja dobiti i podizanja kvalitete usluga.

Kompentencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Prepoznati mjesto i važnost hrvatske nacionalne gastronomije u ukupnoj turističkoj ponudi i prepoznati povijesne utjecaje različitih gastronomija na hrvatska nacionalna jela
 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke prigotovljavanja nacionalnih jela, koristeći suvremene uređaje i tehnologije prema higijenskim standardima HACCP sustava
 • Pripremiti, zgotoviti, prezentirati i poslužiti autentična jela pojedinog kraja RH uvažavajući suvremene trendove u prehrani
 • Organizirati i voditi cjelokupni proces rada te administraciju u suvremenoj kuhinji,
 • Prepoznati važnost i ulogu modernog poduzetništva u sektoru turizma i ugostiteljstva te mogućnosti pokretanja vlastitog poduzetništva
 • Koristiti stručnu terminologiju i izraze iz kuharstva i pripreme jela u komunikaciji na stranom jeziku;
 • Prepoznati izvore opasnosti pri radu u cilju sprečavanja povreda i osiguranja zaštite na radu te koristiti osobna zaštitna sredstva.
Uvjeti upisa
 • završena srednja škola u zanimanju kuhar ili turističko-hotelijerski komercijalist,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara– specijalista,
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu

Kuhar-specijalist dalmatinske kuhinje

Kompentencije koje polaznik stječe završetkom programa

• Prepoznati važnost dalmatinske kuhinje u gastronomskoj turističkoj ponudi Hrvatske
• Koristiti odgovarajuće postupke prigotovljavanja dalmatinskih jela, koristeći suvremene uređaje i tehnologije prema higijenskim standardima HACCP sustava
• Pripremiti tradicionalna dalmatinska jela uvažavajući suvremene trendove u prehrani
• Koristiti stručnu terminologiju i izraze iz kuharstva i pripreme jela u komunikaciji na stranom jeziku;
• Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora
• Prepoznati izvore opasnosti pri radu u cilju sprečavanja povreda i osiguranja zaštite na radu te koristiti osobna zaštitna sredstva.

Uvjeti upisa

– navršenih 18 godina starosti
– završena srednja škola u zanimanju kuhar ili turističko-hotelijerski komercijalist
– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara– specijalista,
– sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu .

Turistički animator

Kompentencije koje polaznik stječe završetkom programa

• Prezentirati gostu ponudu sadržaja programa za provođenje slobodnog vremena
• Komunicirati na primjeren način u skladu s pravilima uspješne komunikacije i bontona
• Izvesti predstavljanje, pozdravljanje i javni nastup pred gostima
• Primijeniti pravila brige o gostu i etičnog ponašanja
• Organizirati animacijske programe prema interesima i željama gostiju
• Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Uvjeti upisa

U program osposobljavanja za turističkog animatora može se upisati osoba koja ima:

 • završenu srednju školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova turističkog animatora
 • poznavanje barem jednog stranog jezika u govoru i pismu (učilište provodi testiranje kandidata)

Poslovi sommeliera

Kompentencije koje polaznik stječe završetkom programa

• Koristiti alate, uređaje, opremu i pribor za pripremu i njegu vina;
• Provesti ispravno skladištenje i transport vina;
• Izvršiti kontrolu ispravnosti vina organoleptičkim metodama ispitivanja kvalitete;
• Provoditi njegu vina s ciljem sprječavanja bolesti i mana vina;
• Preporučiti vrstu vina uz određeno jelo;
• Provesti pravilno osnovne tehnike pripreme, prezentacije, otvaranja, dekantiranja i posluživanja vina;
• Primijeniti pravila poslovne komunikacije u skladu s poslovnim bontonom i etičkim kodeksom;
• Prepoznati izvore zagađenja, načine širenja bolesti i provesti mjere njihovog sprečavanja, te pravilnog zbrinjavanja otpadnih tvari;
• Primijeniti mjere i postupke rada na siguran način, te pravila održavanja osobne higijene, higijene uređaja i radnog prostora.

Uvjeti upisa

Program osposobljavanja za poslove sommeliera mogu upisati osobe koje imaju:

– minimalno završenu srednju školu
– 18 godina života
– sanitarnu knjižicu
– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sommeliera.

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

“Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki”

—Aristotel