fbpx

prijave

Jednostavni poslovi u zanimanju kuhar

Polaznik po završetku programa može
 • Odabirati živežne namirnice po kvaliteti, sastavu, podrijetlu i svojstvima.

 • Pomagati pri pripremi, gotovljenju, izlaganju i posluživanju složenijih jela.

 • Provoditi tehnološke postupke gotovljenja jednostavnijih jela (kuhanjem, pirjanjem, pečenjem i dr.).

 • Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora te provoditi zaštitne mjere.

 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Uvjeti upisa
 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 15 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Jednostavni poslovi u zanimanju kuhar

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.