fbpx

prijave

Kuhar wellness i dijetalne kuhinje

Polaznik po završetku programa može
 • Odrediti smisao i važnost wellnessa u turističkoj ponudi.
 • Usvojiti prehrambene potrebe wellness gostiju kao bitnu pratnju wellness tretmana i zaokruživanje uspješnosti cijelog wellness odmora.
 • Pravilno koristiti namirnice koje su primjerene za wellness prehranu, te njihovo naručivanje i obradu.
 • Preporučiti, pripremiti i prezentirati wellness obrok primjeren zahtjevima i potrebama gosta u cilju uspješnosti cijelog wellness tretmana.
 • Prepoznati prehrambene potrebe osoba sa određenim prehrambenim i zdravstvenim potrebama.
 • Pripremati jela sa organskim namirnicama, makrobiotičku i vegetarijansku prehranu po načelima dijetetike i nutricionizma.
 • Primijeniti mjere zaštite na radu i postupke pružanja prve pomoći u poslovima kuhara wellness i dijetalne prehrane
Uvjeti upisa
 • Završena srednja škola za kuhara,
 • Sanitarna iskaznica,
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Kuhar welness i dijetalne kuhinje

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.