fbpx

prijave

Poslovi sobarice

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA
 • Komunicirati na primjeren način i primijeniti pravila poslovnog bontona
 • Odabrati i koristiti sredstva za čišćenje, prikladnu zaštitnu odjeću i opremu, te alat i pribor
 • Rukovati aparatima i uređajima za čišćenje na siguran način
 • Pospremati i održavati čistoću sobe, kupaonice i ostalog smještajnog odjela hotela
 • Zamjenjivati posteljno rublje i namještati krevete
 • Voditi potrebne evidencije iz djelokruga rada sobarice
 • Primijeniti mjere zaštite na radu
Uvjeti upisa
 • Završenu najmanje osnovnu školu,
 • Navršenih 18 godina
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

Poslovi sobarice

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.