fbpx

prijave

Poslovi sommeliera

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

• Koristiti alate, uređaje, opremu i pribor za pripremu i njegu vina;
• Provesti ispravno skladištenje i transport vina;
• Izvršiti kontrolu ispravnosti vina organoleptičkim metodama ispitivanja kvalitete;
• Provoditi njegu vina s ciljem sprječavanja bolesti i mana vina;
• Preporučiti vrstu vina uz određeno jelo;
• Provesti pravilno osnovne tehnike pripreme, prezentacije, otvaranja, dekantiranja i posluživanja vina;
• Primijeniti pravila poslovne komunikacije u skladu s poslovnim bontonom i etičkim kodeksom;
• Prepoznati izvore zagađenja, načine širenja bolesti i provesti mjere njihovog sprečavanja, te pravilnog zbrinjavanja otpadnih tvari;
• Primijeniti mjere i postupke rada na siguran način, te pravila održavanja osobne higijene, higijene uređaja i radnog prostora.

Uvjeti za upis

Program osposobljavanja za poslove sommeliera mogu upisati osobe koje imaju:

– minimalno završenu srednju školu
– 18 godina života
– sanitarnu knjižicu
– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sommeliera.

Poslovi sommeliera

Obrazac prijave

Obrada podataka

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.