fbpx

prijave

Turistički animator

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

• Prezentirati gostu ponudu sadržaja programa za provođenje slobodnog vremena
• Komunicirati na primjeren način u skladu s pravilima uspješne komunikacije i bontona
• Izvesti predstavljanje, pozdravljanje i javni nastup pred gostima
• Primijeniti pravila brige o gostu i etičnog ponašanja
• Organizirati animacijske programe prema interesima i željama gostiju
• Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za turističkog animatora može se upisati osoba koja ima:

  • završenu srednju školu,
  • navršenih 18 godina života,
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova turističkog animatora
  • poznavanje barem jednog stranog jezika u govoru i pismu (učilište provodi testiranje kandidata)

Turistički animator

Obrazac prijave

Obrada podataka

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.