fbpx

prijave

Turistički interpretator Muzeja vučedolske kulture

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA
 • Izdvojiti i objasniti osnove turizma i turističkog tržišta.
 • Razlikovati elemente komunikacijskog procesa te koristiti metode uspješnog komuniciranja kao i vještine verbalne i neverbalne komunikacije.
 • Odabrati i primijeniti prezentacijske, interpretatorske i pripovjedačke vještine u turističkoj interpretaciji.
 • Komunicirati na primjeren način s različitim grupama uvažavajući njihove kulturološko-vrijednosne specifičnosti i socio-demografska obilježja (dobne skupine: djeca, umirovljenici..).
 • Pružiti/prenijeti pamtljivu i atraktivnu interpretaciju Muzeja Vučedolske kulture.
 • Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.
Uvjeti upisa

U program osposobljavanja za obavljanje poslova turističkog interpretatora mogu se upisati:

 • osobe sa završenom srednjom školom smjer hotelijersko-turistički tehničar / hotelijersko turistički komercijalist,
 • osobe sa završenom srednjom školom (četverogodišnjeg trajanja) koje imaju položen stručni ispit za turističkog vodiča za Vukovarsko – srijemsku i/ili Osječko – baranjsku županiju,
 • osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručnim studijem (stručni prvostupnik/prvostupnica) humanističkih, društvenih znanosti, te umjetničkog područja,
 • osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (magistar/magistra) ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem (stručni specijalist/specijalistica) humanističkih, društvenih znanosti, te umjetničkog područja,
 • apsolventi i studenti na zadnjoj godini sveučilišnih/stručnih/preddiplomskih i diplomskih ili integriranih i diplomskih te specijalističkih diplomskih stručnih studija humanističkih, društvenih znanosti, te umjetničkog područja,
 • s obveznim poznavanjem najmanje jednog stranog jezika,
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova

Turistički interpretator Muzeja vučedolske kulture

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.