fbpx

programi obrazovanja

Zdravstvo i socijalna skrb

Njegovatelj starijih i nemoćnih osoba

Polaznik po završetku programa može
 • Prepoznati znakove starosti i starenja i razumjeti najvažnije promjene organizma u procesu starenja.

 • Prepoznati osnovne potrebe korisnika i najčešće promjene u organizmu u procesu starenja, najčešće bolesti starijih ljudi.

 • Komunicirati i pristupiti korisnicima koji imaju posebne potrebe i/ili teškoće u komunikaciji,

 • Prepoznati aspekte starenja.

 • Znati postupati sa starijim ljudima i sa zaraženim bolesnikom.

 • Razviti pozitivne stavove u  odnosu na zdravlje, nemoć i bolest.

 • Higijenski održavati bolesničku sobu (okolinu bolesnika, krevet, noćni ormarić, stol za serviranje hrane), osigurati zdravu mikroklimu i okoliš korisnika.

 • Spriječiti pojavu infekcija i prepoznati osnovne simptome infekcija, prema uputi zdravstvenih djelatnika brinuti za bolesnike u izolaciji.

 • Namjestiti i presvući korisnikov krevet.

 • Pomagati korisniku pri kretanju ili kretanju uz pomoć pomagala (hodalice, štapovi, štake, sobna kolica, nosila), namještanju u krevetu, promijeniti položaj, prenositi prema procjeni medicinske sestre, sprječavati komplikacije; pomoći pri ustajanju, iskašljavanju, vježbanju.

 • Održavati osobnu higijenu tijela bolesnika/štićenika ili pomagati u održavanju osobne higijene, provoditi depedikulaciju.

 • Pomagati korisniku pri odijevanju i razodijevanju, odijevati ga.

 • Pripremati korisnika za hranjenje i hraniti ga ako nema smetnje gutanja, žvakanja ili disanja.

 • Voditi korisnike (prema potrebi na nužnik), nepokretnima dati posude za nuždu, mijenjati pelene i slično.

 • Pratiti i prevoziti bolesnika na dijagnostičke pretrage i prenositi materijal u laboratorij.

 • Sudjelovati u presvlačenju, uređivanju i oblačenju umrlog, primjereno i etično postupati s umrlim.

 • Pružiti prvu pomoć.

 • Razviti sposobnost razumijevanja zahtjeva i radnih naloga koje postavlja zdravstveno/medicinsko osoblje.

 • Provoditi mjere zaštite na radu i odabrati prikladnu zaštitnu odjeću te alat i pribor.

 • Raditi na primjeren način u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi, primijeniti poslovni bonton, uvažavati temeljna prava čovjeka.

Uvjeti za upis
 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Dadilja

Polaznik po završetku programa može
 • Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života.

 • Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke.

 • Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način.

 • Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta.

 • Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta.

 • Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi.

 • Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete.

 • Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja.

 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Uvjeti za upis
 • Završena najmanje trogodišnja srednja škola,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

“Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki”

—Aristotel