fbpx

prijave

Dadilja

Polaznik po završetku programa može
 • Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života.

 • Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke.

 • Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način.

 • Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta.

 • Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta.

 • Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi.

 • Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete.

 • Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja.

 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Uvjeti za upis
 • Završena najmanje trogodišnja srednja škola,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Dadilja

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.