fbpx

prijave

Njegovatelj starijih i nemoćnih osoba

Polaznik po završetku programa može
 • Prepoznati znakove starosti i starenja i razumjeti najvažnije promjene organizma u procesu starenja.

 • Prepoznati osnovne potrebe korisnika i najčešće promjene u organizmu u procesu starenja, najčešće bolesti starijih ljudi.

 • Komunicirati i pristupiti korisnicima koji imaju posebne potrebe i/ili teškoće u komunikaciji,

 • Prepoznati aspekte starenja.

 • Znati postupati sa starijim ljudima i sa zaraženim bolesnikom.

 • Razviti pozitivne stavove u  odnosu na zdravlje, nemoć i bolest.

 • Higijenski održavati bolesničku sobu (okolinu bolesnika, krevet, noćni ormarić, stol za serviranje hrane), osigurati zdravu mikroklimu i okoliš korisnika.

 • Spriječiti pojavu infekcija i prepoznati osnovne simptome infekcija, prema uputi zdravstvenih djelatnika brinuti za bolesnike u izolaciji.

 • Namjestiti i presvući korisnikov krevet.

 • Pomagati korisniku pri kretanju ili kretanju uz pomoć pomagala (hodalice, štapovi, štake, sobna kolica, nosila), namještanju u krevetu, promijeniti položaj, prenositi prema procjeni medicinske sestre, sprječavati komplikacije; pomoći pri ustajanju, iskašljavanju, vježbanju.

 • Održavati osobnu higijenu tijela bolesnika/štićenika ili pomagati u održavanju osobne higijene, provoditi depedikulaciju.

 • Pomagati korisniku pri odijevanju i razodijevanju, odijevati ga.

 • Pripremati korisnika za hranjenje i hraniti ga ako nema smetnje gutanja, žvakanja ili disanja.

 • Voditi korisnike (prema potrebi na nužnik), nepokretnima dati posude za nuždu, mijenjati pelene i slično.

 • Pratiti i prevoziti bolesnika na dijagnostičke pretrage i prenositi materijal u laboratorij.

 • Sudjelovati u presvlačenju, uređivanju i oblačenju umrlog, primjereno i etično postupati s umrlim.

 • Pružiti prvu pomoć.

 • Razviti sposobnost razumijevanja zahtjeva i radnih naloga koje postavlja zdravstveno/medicinsko osoblje.

 • Provoditi mjere zaštite na radu i odabrati prikladnu zaštitnu odjeću te alat i pribor.

 • Raditi na primjeren način u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi, primijeniti poslovni bonton, uvažavati temeljna prava čovjeka.

Uvjeti za upis
 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Njegovatelj starijih i nemoćnih osoba

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.