fbpx

usmjeri karijeru u pravom smjeru

Srednje škole i prekvalifikacije

Srednje škole i prekvalifikacije

Program stjecanja srednje stručne spreme upisuju osobe koje su završile osnovnu školu. Program prekvalifikacije namijenjen je osobama koje imaju završenu srednju školu te žele steći dodatno zvanje.

Zdravstvo i socijalna skrb
 • Farmaceutski tehničar
 • Bolničar
 • Fizioterapeutski tehničar
 • Zdravstveno laboratorijski tehničar
 • Sanitarni tehničar
 • Dentalni asistent
 • Dentalni tehničar
 • Tehničar za očnu optiku
SAZNAJ VIŠE →
EKONOMIJA I TRGOVINA
 • Prodavač
 • Poslovni tajnik
 • Komercijalist
 • Ekonomist
SAZNAJ VIŠE →
POLJOPRIVREDA I PREHRANA
 • Veterinarski tehničar
 • Poljoprivredni gospodarstvenik
 • Voćar, Vinogradar, Vinar
 • Ratar
 • Vrtlar
 • Pekar
 • Mljekar
 • Mesar
 • Agroturistički tehničar
 • Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut
 • Prehambeni tehničar
 • Agrotehničar
SAZNAJ VIŠE →
Turizam i ugostiteljstvo
 • Konobar
 • Slastičar
 • Kuhar
 • Hotelijersko – turistički tehničar
SAZNAJ VIŠE →
Promet
 • Vozač motornog vozila
 • Tehničar za logistiku i špediciju
 • Tehničar cestovnog prometa
 • Tehničar pregledač vagona
 • Tehničar vuče – strojovođa
 • Tehničar za željeznički promet
SAZNAJ VIŠE →
Elektrotehnika, Računalstvo, Strojarstvo
 • Elektromehaničar
 • Elektroinstalater
 • Autoelektričar
 • Elektrotehničar
 • Tehničar za telekomunikacije
 • Tehničar za mehatroniku
 • Strojarski računalni tehničar
 • Mehaničar poljoprivredne mehanizacije
SAZNAJ VIŠE →
Osobne usluge
 • Frizer
 • Kozmetičar
 • Zaštitar osoba i imovine
 • Tehničar zaštite osoba i imovine
 • Tehničar za očnu optiku
SAZNAJ VIŠE →
Graditeljstvo i geodezija
 • Zidar
 • Tesar
 • Soboslikar i Ličilac
 • Monter suhe gradnje
 • Tehničar geodezije i geoinformatike
 • Arhitektonski tehničar
 • Građevinski tehničar
SAZNAJ VIŠE →
Šumarstvo, prerada i obrada drva
 • Šumarski tehničar
 • Drvodjelski tehničar dizajner
SAZNAJ VIŠE →

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

Investicija u znanje najbolje plaća kamate.“ 

—Benjamin Franklin