fbpx

programi obrazovanja

Elektrotehnika, Računarstvo, Strojarstvo

Elektromehaničar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju elektromehaničar/ka.

Cilj obrazovnog programa
 • Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju elektromehaničar/ka.
 • Stečene osnove profesionalnog obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji razvoj u struci
 • Poznavanje  i primjena opasnosti na radu, propisa o radu na siguran način, mjera i postupaka za rad na siguran način
 • Poznavanje mogućih izvora zagađenja i usvojeni postupci za zaštitu čovjekove okoline
 • Racionalna upotreba materijala i energije
 • Čitanje i primijena tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima,
 • Čitanje i primijena projektne dokumentacije i izrada osnovnih tehničkih i radnih dokumenata
 • Planiranje postupaka i tijeka rada, uporaba alata, materijala i komponenata
 • Primjena postupaka obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima
 • Mjerenje električne veličine
 • Usvojena osnovna znanja o električnim instalacijama i priključivanje strojeva i uređaja na električnu mrežu
 • Izrada dijelova električnih strojeva i elektrouređaja
 • Poznavanje i objašnjavanje načela električnog mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije upravljanja te njihova primjena u upravljanju radom električnih strojeva i uređaja
 • Ispitivanje i stavljanje u pogon niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije
 • Postavljanje, spajanje i puštanje u pogon električnih strojeva i uređaja
 • Rastavljanje, ispitivanje ispravnosti, sastavljanje i stavljanje u pogon električnih strojeva i uređaja
 • Popravljanje i održavanje električnih strojeva i uređaja
 • Poznavanje načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja
 • Instaliranje, programiranje i održavanje upravljačkih uređaja i elektromotornih pogona
Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje ELEKTROMEHANIČAR/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova elektromehaničara/ke.

Posebni uvjeti:

 • raspoznavanje boja.

Poslovi elektromehaničara obavljaju se pretežno u zatvorenim prostorima i zahtijevaju dobro opće zdravstveno stanje.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje ELEKTROMEHANIČAR/KA polaznik mora imati završenu srednju školu i ispunjavati posebne uvjete.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima  iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Elektroinstalater

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju elektroinstalater/ka.

Cilj programa
 • Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju elektroinstalater/ka.
 • Poznavanje opasnosti na radu, propisa o radu na siguran način, mjera i postupaka za rad na siguran način te njihova primjena
 • Poznavanje  mogućih izvora zagađenja i usvojajanje postupaka za zaštitu čovjekove okoline
 • Racionalno upotrebljavanje  materijala i energije
 • Znati čitati i primijeniti tehničke podatke o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima,
 • Znati čitati i primijeniti projektnu dokumentaciju i izraditi osnovne tehničke i radne dokumente
 • Planiranje postupaka i tijeka rada, uporaba alata, materijala i komponenata
 • Primijena postupaka obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima
 • Mjerenje električne veličine
 • Postavljanje, ispitivanje i stavljanje u pogon te održavanje niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje dojavne i signalne instalacije
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje antenske i komunikacijske instalacije
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje uzemljenja, gromobrane i postrojenja za izjednačavanje potencijala
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje instalacije procesne tehnike i proizvodnih pogona
 • Postavljanje, ispitivanje i stavljanje u pogon električne strojeve i uređaje
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje rasvjetnih uređaja
 • Postavljanje ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje rezervnih izvora električne energije
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje kompenzacijskih postrojenja
 • Poznavanje načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja
 • Osposobljenost  za samostalnu uporabu literature i usavršavanje u struci i zanimanju
 • Kulturno i uljudno komuniciranje sa strankama.
uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje ELEKTROINSTALATER/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Posebni uvjeti:

 • raspoznavanje boja.

Poslovi elektroinstalatera obavljaju se pretežno u zatvorenim prostorima. Veći dio posla obavlja se stojeći i zahtijeva dobro opće zdravstveno stanje.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje elektroinstalater/ka polaznik mora imati završenu srednju školu i ispunjavati posebne uvjete.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima  iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Autoelektričar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju autoelektričar/ka.

Cilj programa
 • Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju autoelektričar/ka.

 • Poznavanje opasnosti na radu, propisa o radu na siguran način, mjera i postupaka za rad na siguran način te njihova primjena
 • Poznavanje  mogućih izvora onečišćenja i usvajanje postupaka za zaštitu čovjekova okoliša
 • Racionalno upotrebljavanje materijala i energije
 • Čitanje i primjena tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima
 • Čitanje i primjena projektne dokumentacije i izrada osnovnih tehničkih i radnih dokumenata
 • Planiranje postupaka i tijeka rada, uporaba alata, materijala i komponenata
 • Primjena postupaka obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima
 • Mjerenje električnih veličina
 • Poznavanje načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja
 • Poznavanje organizacije i radnih procesa autoradionice
 • Poznavanje načela konstrukcije i rada motornih vozila
 • Rastavljanje i sastavljanje uređaja i dijelova sustava prilikom održavanja motornih vozila
 • Poznavanje i primjena postupaka ispitivanja, podešavanja i spajanja mehaničkih, hidrauličkih, pneumatičkih, električnih i elektroničkih uređaja i sustava motornih vozila
 • Poznavanje i primjena postupaka otkrivanja i otklanjanja pogrešaka električnih i elektroničkih uređaja i sustava u motornim vozilima
 • Provođenje nadzora izvedenih radova
 • Osposobljenost  za samostalnu uporabu literature i usavršavanje u struci i zanimanja
 • Kulturno i uljudno komuniciranje sa strankama
Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje AUTOELEKTRIČAR/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Posebni uvjeti:

 • raspoznavanje boja
 • posao autoelektričara obavlja se pretežno u zatvorenim prostorima i zahtijeva  dobro opće zdravstveno stanje.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje Autoelektričar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu i ispunjavati posebne uvjete.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Tehničar za računalstvo

Stjecanje znanja, razvijanje vještina i osposobljavanja za poslove i zadaće računalnog tehničara/tehničarke.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· posluživanje računala i računalskih mreža,
· ulazna kontrola računalskih komponenata i sustava,
· izrada tehnološke dokumentacije za proizvodnju aparaturne opreme računala,
· vođenje skladišta komponenata i sustava u proizvodnji računala,
· priprema proizvodnje (razvojna dokumentacija, radni nalozi, specifikacija materijala),
· izrada i ispitivanje aparaturne opreme računala,
· distribucija tehničke dokumentacije računala,
· održavanje aparaturne opreme računala, servisiranje sklopova u sustavu računala,
· servisno održavanje digitalnih sklopova raznih proizvoda,
· izrada tehnološke dokumentacije za produkciju programske opreme,
· proizvodnja i razvoj programske opreme,
· umnažanje podataka na medije za pohranjivanje, arhiviranje i distribuiranje tehničke dokumentacije.

Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe, te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Elektrotehničar

Usvajanje znanja i vještine i osposobljavanje za obavljanje poslova elektrotehničara te koji omogućuju daljnji razvoj u struci.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Zadaće ovog obrazovnog programa su:

 • Stečene osnove profesionalnog obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji razvoj u struci
 • Poznavanje i primjena propisa o radu na siguran način, mjera i postupaka za rad na siguran način
 • Poznavanje mogućih izvora zagađenja i usvojeni postupci za zaštitu čovjekove okoline
 • Racionalna upotreba materijala i energije
 • Čitanje i primijena tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima,
 • Čitanje i primijena projektne dokumentacije i izrada osnovnih tehničkih i radnih dokumenata
 • Planiranje postupaka i tijeka rada, uporaba alata, materijala i komponenata
 • Primjena postupaka obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima
 • Mjerenje električne veličine
 • Usvojena osnovna znanja o električnim instalacijama i priključivanje strojeva i uređaja na električnu mrežu
 • Izrada dijelova električnih strojeva i uređaja
 • Poznavanje i objašnjavanje načela električnog mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije upravljanja te njihova primjena u upravljanju radom električnih strojeva i uređaja
 • Ispitivanje i stavljanje u pogon niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije
 • Postavljanje, spajanje i puštanje u pogon električnih strojeva i uređaja
 • Rastavljanje, ispitivanje ispravnosti, sastavljanje i stavljanje u pogon električnih strojeva i uređaja
 • Popravljanje i održavanje električnih strojeva i uređaja
 • Poznavanje načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja
 • Instaliranje, programiranje i održavanje upravljačkih uređaja i elektromotornih pogona.
Uvjeti za upis

U program izobrazbe za zanimanje elektrotehničar/ka mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje elektrotehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

Tehničar za telekomunikacije

Usvajanje znanja i vještine i osposobljavanje za obavljanje poslova telekomunikacijskog tehničara.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· Osposobljavanje za obavljanje poslova sudjelovanja u projektiranju, pripremi i vođenju proizvodnje te operativnom vođenju i održavanju telekomunikacijskih sustava i mreža
· Stjecanje dobrog općeg obrazovanja koje će pojedincima omogućiti nastavak obrazovanja na višim i visokim školama i fakultetima u područjima tehničkih znanstvenih područja, prije svega u elektrotehnici, odnosno telekomunikacijama:
· Organizacija i nadgledanje polaganja i montaže telekomunikacijskih kabela,
· Izgradnja pristupne korisničke mreže,
· Montiranje i održavanje telefonskih centrala,
· Montiranje antena i antenskih sistema, VF mjerenja,
· Operativna organizacija rada u izgradnji telekomunikacijskih instalacija i mreža,
· Vođenje montaže telekomunikacijske opreme i mreža na terenu,
· Priprema i praćenje izgradnje instalacija i mreža standardnih rješenja,
· Priprema podataka za planiranje razvoja, izgradnje i remonta objekata, telekomunikacijskih mreža i instalacija,
· Tehničko praćenje izgradnje objekata, telekomunikacijskih mreža i instalacija,
· Osiguranje funkcija telekomunikacijskih mreža,
· Operativno vođenje i održavanje telekomunikacijske opreme i vodova,
· Montiranje i održavanje multipleksne opreme,
· Operativno i tehnološko pripremanje proizvodnje (podaci za planiranje proizvodnje i normiranje materijala, vremena, pribora i uređaja) telekomunikacijske i signalno-sigurnosne opreme

Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe, te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Tehničar za mehatroniku

Cilj programa tehničara/ke za mehatroniku je osposobiti polaznika sa dobrim praktičnim znanjima i vještinama, osposobiti polaznika za upošljavanje i omogućiti mu nastavak obrazovanja u svim područjima tehničkih znanosti.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Cilj obrazovnog programa

Cilj programa tehničara/ke za mehatroniku je osposobiti  polaznika sa dobrim praktičnim znanjima i vještinama, osposobiti polaznika za upošljavanje i omogućiti mu nastavak obrazovanja u svim područjima tehničkih znanosti.

Obrazovanje tehničara za mehatroniku, polidisciplinarnog programa, ostvaruje se objedinjavanjem strojarstva, elektrotehnike–elektronike, informatike, automatike, optike.

Zadaće ovog obrazovnog programa su osposobiti polaznika za:

 • održavanje sofisticiranih strojeva (automatski strojevi upravljani računalom, instrumenti, uredski strojevi, strojevi u domaćinstvu, složena automatika vozila i slično)
 • rad i nadzor u proizvodnim procesima, samostalni rad na složenim ispitnim sustavima, složenim produkcijskim linijama i slično
 • projektiranje jednostavnih automatskih uređaja, jednostavnijih uređaja vođenih računalom, složenih i automatiziranih alata i naprava, izrada i promjena programa na automatskim strojevima i slično
 • ostvarivanje ciljeva od općeg zajedničkog interesa (stvaranje potrebne razine mogućnosti komuniciranja, razumijevanje i  podizanje kulture življenja, za  život i  praksu nužno poznavanje društvenih i gospodarskih prilika, briga za tjelesni razvoj i zdravlje učenika)
 • stjecanje temeljitog obrazovanja iz prirodoznanstvenoga i matematičkoga područja radi stvaranja potrebnog  predznanja  za  razumijevanje i  svladavanje  stručnih  sadržaja,  te  stjecanje  neophodne podloge za nastavak obrazovanja u područjima tehničkih znanosti
 • omogućiti polaznicima sustavno stjecanje stručnih znanja o konstrukciji, sklapanju i    održavanju automatskih sustava, kao što su fleksibilni proizvodni sustavi, industrijski kontrolni sustavi, roboti i drugi
 • povezivanje fizikalnih načela i njihova primjena u rješavanju stvarnih tehničkih problema
 • povezivanje gradiva stečenih u teorijskoj nastavi s realnim tehničkim problemima
 • poticanje učenika na samostalno rješavanje tehničkih problema uz mogućnost provjere funkcionalnosti
 • omogućavanje rješavanja istog tehničkog problema primjenom različitih metoda iz područja elektrotehnike i strojarstva uz primjenu računala
 • steći znanja i vještine u postupcima obrade materijala, mjerenja električnih i neelektričnih veličina, upravljanja procesima, kontrole, montaže i ugradnje, tehnoloških operacija i procesa, tehničko-tehnološke dokumentacije i radu na siguran način.
Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje tehničar/ka  za mehatroniku može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje TEHNIČAR/KA ZA MEHATRONIKU polaznik mora imati 18 godina i završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Program prekvalifikacije za zanimanje tehničar/ka za mehatroniku prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Računalni tehničar za strojarstvo

Cilj programa je pripremiti polaznike na samostalno konstruiranje, gradnju, uporabu i održavanje alata, strojeva i postrojenja. 

Cilj programa

Cilj programa je pripremiti polaznike na samostalno konstruiranje, gradnju, uporabu i održavanje alata, strojeva i postrojenja. Također , poznavati i služiti se računalom u svrhu upravljanja proizvodnim procesom u strojarstvu i u srodnim zanimanjima, primjena novih tehnologija i automatizacije, konstruiranja i  vođenja proizvodnje.

Kompetencije koje polaznik stječe
 • Analiza i planiranje rada, materijala, kapaciteta strojeva
 • Priprema rada i način obradbe, redoslijed postupaka, normativi rada i vrijeme izvedbe
 • Određivanje kvalitete i preciznosti obradbe
 • Tehnička pripreme proizvodnje
 • Priprema strojeva i alata, te vođenje proizvodnje strojnih alata i dijelova
 • Održavanje i rukovanje strojeva i opreme
 • Provjera ispravnosti energetskih sustava
 • Crtanje i proračunavanje različitih elemenata strojeva, npr. elemente za spajanje i rastavljanje osovine, ležajeva, opruge, zupčanika itd.
 • Konstruiranje pomoću računala, te izrada tehničke dokumentacije
 • Upravljanje proizvodnim procesima pomoću računala
 • Rad s numeričkim upravljanim alatnim strojevima, tokarilicama i glodalicama pomoću računalnih programa
Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje RAČUNALNI/A TEHNIČAR/KA ZA STROJARSTVO može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje računalni tehničar/ka za strojarstvo polaznik mora imati završenu srednju školu.

Polaznik mora imati sposobnost preciznosti, savjesnosti i odgovornost na radu te poslovnu komunikativnost u suradničkim i  vodećim poslovima. Polaznik mora biti psihofizički i motornički sposoban, te mora raspoznavati boje, imati dobar vid, te tjelesno i psihički sposoban, bez teških tjelesnih oštećenja. Stoga, polaznik mora prilikom upisa dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova računalnog tehničara za strojarstvo.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije

Stjecanje znanja, vještine i navika koje će omogućiti obavljanje poslova mehaničara poljoprivredne mehanizacije.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
· Spoznati važnost rada na siguran način i primijeniti pravila zaštitite na radu u očuvanju zdravlja i čovjekova okoliša.
· Upoznati osnovna svojstva i primjenu tehničkih materijala ugrađenih u motornim vozilima i poljoprivrednim strojevima i uređajima.
· Znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
· Znati samostalno koristiti računala u struci.
· Znati čitati i primijeniti tehnička uputa u obliku crteža, shema i simboličkih prikaza.
· Znati izraditi jednostavne tehničke crteže.
· Znati primijeniti mjerenja u praksi.
· Upoznati postupke ručne, strojne i toplinske obrade te postupke spajanja i obradu plastičnom deformacijom.
· Upoznati ponašanje materijala prema koroziji i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
· Znati odabrati, zamijeniti, pravilno ugraditi i osigurati elemente strojeva i uređaja.
· Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila i poljoprivrednih strojevima i uređajima, svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima i postupcima održavanja koje je propisao proizvođač motornog vozila.
· Upoznati pojedine sklopove motornih vozila, i poljoprivrednih strojeva i uređaja kao funkcionalne cjeline.
· Razumjeti principe rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila, te poljoprivrednih strojeva i uređaja.
· Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Ottovi: četverotaktni i dvotaktni, Dieselovi, motori s prisilnim punjenjem cilindra) i shvatiti njihove osobitosti.
· Upoznati vrste, svojstva i primjenu goriva za motore s unutarnjim izgaranjem.
· Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe.
· Razumjeti principe rada dijelova transmisije: spojki, mjenjača, diferencijala…
· Upoznati principe rada pneumatskih i hidrauličkih komponenti i sklopova.
· Usvojiti osnovna znanja o kočnim sustavima , sustavima za upravljanje vozilom i poljoprivrednim strojem.
· Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i naučiti osnovne principe njihovog rada.
· Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima, poljoprivrednim strojevima i uređajima.
· Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata (senzora, upravljačke jedinice, izvršnika).
· Znati koristiti ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sklopova i sustava na vozilima.
· Upoznati alate, načelo rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila, poljoprivrednih strojeva i uređaja.
· Razviti sposobnost utvrđivanja neispravnosti na poljoprivrednom stroju i uređaju.
· Znati i umjeti demontirati, ugraditi i provjeriti ispravnost sklopova i sustava na poljoprivrednom stroju i uređaju.
· Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci na poljop
· Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.
· Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sklopova i uređaja (transmisija, kočni sustav, upravljački sustav, ovjes, …), utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu i kontrolu ispravnosti.
· Upoznati uređaje i alate za ispitivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara
· Znati izabrati alate, izvesti postupak stavljanja u pogon dijelova, skupina ili sustava na vozilima, strojevima, aparatima i uređajima za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije, te nakon stavljanja u pogon izvršiti kontrolu i ispitivanje rada sustava
· Znati koristeći servisnu knjižicu, izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled.
· Znati i moći izraditi troškovnik i izračunati kalkulaciju.
· Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja .
· Razviti sposobnost komunikacije sa suradnicima, korisnicima usluga i društvom u cjelini.
· Osposobiti se za daljnje unapređenje, samoobrazovanje i cjeloživotno obrazovanje.
· Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje mehaničar poljoprivredne mehanizacije može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje Mehaničar poljoprivredne mehanizacije polaznik mora imati 18 godina i završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

“Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki”

—Aristotel