fbpx

prijave

Autoelektričar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju autoelektričar/ka.

Cilj programa
 • Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju autoelektričar/ka.

 • Poznavanje opasnosti na radu, propisa o radu na siguran način, mjera i postupaka za rad na siguran način te njihova primjena
 • Poznavanje  mogućih izvora onečišćenja i usvajanje postupaka za zaštitu čovjekova okoliša
 • Racionalno upotrebljavanje materijala i energije
 • Čitanje i primjena tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima
 • Čitanje i primjena projektne dokumentacije i izrada osnovnih tehničkih i radnih dokumenata
 • Planiranje postupaka i tijeka rada, uporaba alata, materijala i komponenata
 • Primjena postupaka obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima
 • Mjerenje električnih veličina
 • Poznavanje načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja
 • Poznavanje organizacije i radnih procesa autoradionice
 • Poznavanje načela konstrukcije i rada motornih vozila
 • Rastavljanje i sastavljanje uređaja i dijelova sustava prilikom održavanja motornih vozila
 • Poznavanje i primjena postupaka ispitivanja, podešavanja i spajanja mehaničkih, hidrauličkih, pneumatičkih, električnih i elektroničkih uređaja i sustava motornih vozila
 • Poznavanje i primjena postupaka otkrivanja i otklanjanja pogrešaka električnih i elektroničkih uređaja i sustava u motornim vozilima
 • Provođenje nadzora izvedenih radova
 • Osposobljenost  za samostalnu uporabu literature i usavršavanje u struci i zanimanja
 • Kulturno i uljudno komuniciranje sa strankama
Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje AUTOELEKTRIČAR/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Posebni uvjeti:

 • raspoznavanje boja
 • posao autoelektričara obavlja se pretežno u zatvorenim prostorima i zahtijeva  dobro opće zdravstveno stanje.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje Autoelektričar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu i ispunjavati posebne uvjete.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Autoelektričar

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.