fbpx

prijave

Elektroinstalater

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju elektroinstalater/ka.

Cilj programa
 • Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju elektroinstalater/ka.
 • Poznavanje opasnosti na radu, propisa o radu na siguran način, mjera i postupaka za rad na siguran način te njihova primjena
 • Poznavanje  mogućih izvora zagađenja i usvojajanje postupaka za zaštitu čovjekove okoline
 • Racionalno upotrebljavanje  materijala i energije
 • Znati čitati i primijeniti tehničke podatke o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima,
 • Znati čitati i primijeniti projektnu dokumentaciju i izraditi osnovne tehničke i radne dokumente
 • Planiranje postupaka i tijeka rada, uporaba alata, materijala i komponenata
 • Primijena postupaka obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima
 • Mjerenje električne veličine
 • Postavljanje, ispitivanje i stavljanje u pogon te održavanje niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje dojavne i signalne instalacije
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje antenske i komunikacijske instalacije
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje uzemljenja, gromobrane i postrojenja za izjednačavanje potencijala
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje instalacije procesne tehnike i proizvodnih pogona
 • Postavljanje, ispitivanje i stavljanje u pogon električne strojeve i uređaje
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje rasvjetnih uređaja
 • Postavljanje ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje rezervnih izvora električne energije
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje kompenzacijskih postrojenja
 • Poznavanje načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja
 • Osposobljenost  za samostalnu uporabu literature i usavršavanje u struci i zanimanju
 • Kulturno i uljudno komuniciranje sa strankama.
uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje ELEKTROINSTALATER/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Posebni uvjeti:

 • raspoznavanje boja.

Poslovi elektroinstalatera obavljaju se pretežno u zatvorenim prostorima. Veći dio posla obavlja se stojeći i zahtijeva dobro opće zdravstveno stanje.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje elektroinstalater/ka polaznik mora imati završenu srednju školu i ispunjavati posebne uvjete.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima  iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Elektroinstalater

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.