prijave

Elektrotehničar

Usvajanje znanja i vještine i osposobljavanje za obavljanje poslova elektrotehničara te koji omogućuju daljnji razvoj u struci.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Zadaće ovog obrazovnog programa su:

  • Stečene osnove profesionalnog obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji razvoj u struci
  • Poznavanje i primjena propisa o radu na siguran način, mjera i postupaka za rad na siguran način
  • Poznavanje mogućih izvora zagađenja i usvojeni postupci za zaštitu čovjekove okoline
  • Racionalna upotreba materijala i energije
  • Čitanje i primijena tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima,
  • Čitanje i primijena projektne dokumentacije i izrada osnovnih tehničkih i radnih dokumenata
  • Planiranje postupaka i tijeka rada, uporaba alata, materijala i komponenata
  • Primjena postupaka obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima
  • Mjerenje električne veličine
  • Usvojena osnovna znanja o električnim instalacijama i priključivanje strojeva i uređaja na električnu mrežu
  • Izrada dijelova električnih strojeva i uređaja
  • Poznavanje i objašnjavanje načela električnog mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije upravljanja te njihova primjena u upravljanju radom električnih strojeva i uređaja
  • Ispitivanje i stavljanje u pogon niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije
  • Postavljanje, spajanje i puštanje u pogon električnih strojeva i uređaja
  • Rastavljanje, ispitivanje ispravnosti, sastavljanje i stavljanje u pogon električnih strojeva i uređaja
  • Popravljanje i održavanje električnih strojeva i uređaja
  • Poznavanje načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja
  • Instaliranje, programiranje i održavanje upravljačkih uređaja i elektromotornih pogona.
Uvjeti za upis

U program izobrazbe za zanimanje elektrotehničar/ka mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje elektrotehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

Elektrotehničar

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.