fbpx

prijave

Fotograf

Cilj programa je osposobiti polaznike za efikasno, stručno i kreativno obavljanje poslova u sklopu fotografskog zanimanja i pripremiti ih za usavršavanje u struci.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Polaznici će

 • poznavati sigurnu i pravilnu uporabu sredstava za rad
 • ovladati principima zaštite na radu
 • poštovati sigurnosne propise i razvijati ekološku svijest
 • steći osnovna znanja o povijesti i razvoju fotografije
 • upoznati se s modernim fotografskim uređajima, tehnikama i procesima
 • naučiti rukovati foto aparatima, rasvjetom, strojevima za izradu fotografija
 • svladati osnovne vještine i znanja o prijenosu, pohrani i obradi digitalnih fotografija
 • znati koristiti digitalni fotoaparat, računalo, skener, printer
 • steći osnovna znanja iz kinematografije i videa
 • razvijati estetske kriterije i profesionalnu etiku
 • naučiti koristiti stručnu literaturu
 • razvijati samostalnost, ustrajnost, korektnost, inovativnost i odgovornost u radu
Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje FOTOGRAF/KINJA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničku svjedodžbu o nepostojanju kontraindikacija za zanimanje fotograf.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje FOTOGRAF/ KINJA polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničku svjedodžbu o nepostojanju kontraindikacija za zanimanje fotograf.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacij

Fotograf

Obrazac prijave

Obrada podataka

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.