fbpx

prijave

Instalater grijanja i klimatizacije

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: instalater grijanja i klimatizacije.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Polaznici će:

 • Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
 • Upoznati i uputiti polaznike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
 • Upoznati polaznika s organizacijom rada u građevinarstvu.
 • Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.
 • Osposobiti polaznike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
 • Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.
 • Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
 • Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
 • Moći primijeniti mjerenja u praksi.
 • Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
 • Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada, postojanost alata.
 • Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica
 • Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom.
 • Upoznati alate, princip rada i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom.
 • Moći izabrati i primijeniti alate i postupke obrade u izradi određenog zadatka.
 • Upoznati postupke lijevanja.
 • Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.
 • Ovladati postupcima spajanja metala u zanimanju za koje se školuje.
 • Upoznati postupke prerade plastičnih masa.
 • Upoznati postupke spajanja i lijepljenja.
 • Moći izabrati i primijeniti alate i postupke spajanja i lijepljenja.
 • Upoznati svojstva radnih medija.
 • Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.
 • Upoznati ponašanje materijala pri koroziji.
 • Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
 • Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.
 • Upoznati osnove automatizacije i regulacije.
 • Razumjeti rad instalacije.
 • Poznavati svojstva i rad osnovnih elemenata instalacija.
 • Znati i moći montirati i demontirati pojedine sklopove.
 • Znati i moći staviti instalaciju u pogon, kao i utvrditi i otkloniti pogrešku ili smetnju u radu.
 • Znati i moći izraditi dijelove instalacije u zanimanju za koje se školuje.
 • Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
 • Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova instalatera grijanja i klimatizacije

  Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 15 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova instalatera grijanja i klimatizacije

  Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Instalater grijanja i klimatizacije

Obrazac prijave

Obrada podataka

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.