fbpx

prijave

Strojarski računalni tehničar

Stjecanje znanja, razvijanje vještina i osposobljavanja za poslove i zadaće računalnog tehničara/tehničarke.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· posluživanje računala i računalskih mreža,
· ulazna kontrola računalskih komponenata i sustava,
· izrada tehnološke dokumentacije za proizvodnju aparaturne opreme računala,
· vođenje skladišta komponenata i sustava u proizvodnji računala,
· priprema proizvodnje (razvojna dokumentacija, radni nalozi, specifikacija materijala),
· izrada i ispitivanje aparaturne opreme računala,
· distribucija tehničke dokumentacije računala,
· održavanje aparaturne opreme računala, servisiranje sklopova u sustavu računala,
· servisno održavanje digitalnih sklopova raznih proizvoda,
· izrada tehnološke dokumentacije za produkciju programske opreme,
· proizvodnja i razvoj programske opreme,
· umnažanje podataka na medije za pohranjivanje, arhiviranje i distribuiranje tehničke dokumentacije.

Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe, te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Strojarski računalni tehničar

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.