fbpx

prijave

Tehničar za mehatroniku

Cilj programa tehničara/ke za mehatroniku je osposobiti polaznika sa dobrim praktičnim znanjima i vještinama, osposobiti polaznika za upošljavanje i omogućiti mu nastavak obrazovanja u svim područjima tehničkih znanosti.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Cilj obrazovnog programa

Cilj programa tehničara/ke za mehatroniku je osposobiti  polaznika sa dobrim praktičnim znanjima i vještinama, osposobiti polaznika za upošljavanje i omogućiti mu nastavak obrazovanja u svim područjima tehničkih znanosti.

Obrazovanje tehničara za mehatroniku, polidisciplinarnog programa, ostvaruje se objedinjavanjem strojarstva, elektrotehnike–elektronike, informatike, automatike, optike.

Zadaće ovog obrazovnog programa su osposobiti polaznika za:

 • održavanje sofisticiranih strojeva (automatski strojevi upravljani računalom, instrumenti, uredski strojevi, strojevi u domaćinstvu, složena automatika vozila i slično)
 • rad i nadzor u proizvodnim procesima, samostalni rad na složenim ispitnim sustavima, složenim produkcijskim linijama i slično
 • projektiranje jednostavnih automatskih uređaja, jednostavnijih uređaja vođenih računalom, složenih i automatiziranih alata i naprava, izrada i promjena programa na automatskim strojevima i slično
 • ostvarivanje ciljeva od općeg zajedničkog interesa (stvaranje potrebne razine mogućnosti komuniciranja, razumijevanje i  podizanje kulture življenja, za  život i  praksu nužno poznavanje društvenih i gospodarskih prilika, briga za tjelesni razvoj i zdravlje učenika)
 • stjecanje temeljitog obrazovanja iz prirodoznanstvenoga i matematičkoga područja radi stvaranja potrebnog  predznanja  za  razumijevanje i  svladavanje  stručnih  sadržaja,  te  stjecanje  neophodne podloge za nastavak obrazovanja u područjima tehničkih znanosti
 • omogućiti polaznicima sustavno stjecanje stručnih znanja o konstrukciji, sklapanju i    održavanju automatskih sustava, kao što su fleksibilni proizvodni sustavi, industrijski kontrolni sustavi, roboti i drugi
 • povezivanje fizikalnih načela i njihova primjena u rješavanju stvarnih tehničkih problema
 • povezivanje gradiva stečenih u teorijskoj nastavi s realnim tehničkim problemima
 • poticanje učenika na samostalno rješavanje tehničkih problema uz mogućnost provjere funkcionalnosti
 • omogućavanje rješavanja istog tehničkog problema primjenom različitih metoda iz područja elektrotehnike i strojarstva uz primjenu računala
 • steći znanja i vještine u postupcima obrade materijala, mjerenja električnih i neelektričnih veličina, upravljanja procesima, kontrole, montaže i ugradnje, tehnoloških operacija i procesa, tehničko-tehnološke dokumentacije i radu na siguran način.
Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje tehničar/ka  za mehatroniku može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje TEHNIČAR/KA ZA MEHATRONIKU polaznik mora imati 18 godina i završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Program prekvalifikacije za zanimanje tehničar/ka za mehatroniku prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Tehničar za mehatroniku

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.