fbpx

prijave

Tehničar za telekomunikacije

Usvajanje znanja i vještine i osposobljavanje za obavljanje poslova telekomunikacijskog tehničara.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· Osposobljavanje za obavljanje poslova sudjelovanja u projektiranju, pripremi i vođenju proizvodnje te operativnom vođenju i održavanju telekomunikacijskih sustava i mreža
· Stjecanje dobrog općeg obrazovanja koje će pojedincima omogućiti nastavak obrazovanja na višim i visokim školama i fakultetima u područjima tehničkih znanstvenih područja, prije svega u elektrotehnici, odnosno telekomunikacijama:
· Organizacija i nadgledanje polaganja i montaže telekomunikacijskih kabela,
· Izgradnja pristupne korisničke mreže,
· Montiranje i održavanje telefonskih centrala,
· Montiranje antena i antenskih sistema, VF mjerenja,
· Operativna organizacija rada u izgradnji telekomunikacijskih instalacija i mreža,
· Vođenje montaže telekomunikacijske opreme i mreža na terenu,
· Priprema i praćenje izgradnje instalacija i mreža standardnih rješenja,
· Priprema podataka za planiranje razvoja, izgradnje i remonta objekata, telekomunikacijskih mreža i instalacija,
· Tehničko praćenje izgradnje objekata, telekomunikacijskih mreža i instalacija,
· Osiguranje funkcija telekomunikacijskih mreža,
· Operativno vođenje i održavanje telekomunikacijske opreme i vodova,
· Montiranje i održavanje multipleksne opreme,
· Operativno i tehnološko pripremanje proizvodnje (podaci za planiranje proizvodnje i normiranje materijala, vremena, pribora i uređaja) telekomunikacijske i signalno-sigurnosne opreme

Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe, te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Tehničar za telekomunikacije

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.