fbpx

programi obrazovanja

Graditeljstvo i geodezija

Zidar

Uspješnim svladavanjem ovog programa stječu se znanja i razvijaju vještine za stručno obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju zidar/ica.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
 • zidati strukture svih vrsta nosivih zidova i polumontažnih i montažnih stropova te pregradnih stijena od opekarskih proizvoda i elemenata za zidanje od drugih vrsta materijala (betonskih, kamenih, termo-blokova, siporex izorast elemenata, sendvič – panela i sl.)
 • žbukati raznovrsne mortove i obraditi grube površine unutrašnjih i vanjskih površina zidanih i betoniranih stijena i stropova radi pripreme za završnu obradu ličenjem ili oblaganjem
 • izvoditi termičke i ukrasne kompaktne sustave zaštite fasadnih zidova
 • izvesti, ugraditi jednostavnije ugradbene konstrukcije za stabilnost i ukrutu nenosivih polja zidanih stijena i konstrukcija otvora kao što su nadvoji, serklaži, zidani stupovi, ojačanja i sl.
 • zidati dimnjake, ogradne parapetne i obložne zidove, lukove i svodove
 • zamazivati podne podloge radi oblaganja podova završnim oblogama
 • ugraditi okvire konstrukcija za zatvaranje građevinskih otvora, stolarskih i bravarskih
Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje ZIDAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječničku potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zidara,

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje ZIDAR polaznik mora imati najmanje 17 godina i završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zidara

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Program prekvalifikacije za zanimanje ZIDAR prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluka o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Tesar

Uspješnim svladavanjem ovog programa stječu se znanja i razvijaju vještine za stručno obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju tesar/ica.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
 • izraditi klasične drvene oplate temelja, zidova, stropnih konstrukcija, stubišta od armiranog betona
 • izraditi i demontirati velikoplošne oplate u suvremenim sustavima montažnih, lakosastavljivih i za prenošenje prikladnih elemenata oplate (tipa NOF, DOKA, PERI i sl.)
 • izraditi drvene konstrukcije krovišta, drvenih stropova, drvenih stubišta, ograda
 • izraditi klasične drvene radne podove i skele, nanosne skele i konstrukcije za zaštitu građevinskog iskopa, te montirati i demontirati sustav metalnih skela i oplata za zaštitu građevinskog iskopa.
uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje TESAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesara.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje TESAR polaznik mora imati najmanje17 godina i završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja, te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesara.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Program prekvalifikacije za zanimanje TESAR prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Soboslikar ličilac

Uspješnim svladavanjem ovog programa stječu se znanja i razvijaju vještine za stručno obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju soboslikar/ica.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
 • usvojiti znanja potrebna za prepoznavanje opasnosti na radnom mjestu
 • usvojiti stav o obaveznoj primjeni i posebne mjere zaštite pri radu
 • steći vještinu izbora i korištenja alata i strojeva i radne sprave potrebne za rad na siguran i bezopasan način
 • usvojiti ekološka znanja potrebna za uspješno obavljanje posla
 • ovladavanje poslovnom komunikacijom etički i uljuđen princip u komunikaciji s naručiteljima
 • usvojiti znanja o vrstama podloga i materijala s pomoću kojih će izvoditi radove
 • ovladati vještinama vezanim uz sanaciju i pripremu podloge
 • steći znanja o osnovnim vezivnim i pomoćnim ličilačkim materijalima
 • treba svladati vještine poslojavanja i završnog obojenja mineralnih, drvenih i metalnih podloga
 • spoznati osnovne estetske principe za obojenje eksterijera i interijera
 • spoznati osnovna kemijska svojstva i karakteristike podloga i materijala
 • stjecanje znanja i vještine u specijalnim dekorativnim obojenjima
 • usvojiti znanja i vještina o specijalnim sigurnosnim premazima
 • naučiti samostalno raditi, raditi u grupi, da budu ustrajni i korektni
 • naučiti načine tapetiranja zidova, podova i stropova
 • spoznati načine i uvjete pri sklapanju ugovora
 • shvatiti nužnost i načine pri uskladištenju alata i materijala
 • naučiti važnost organizacije i shvatiti važnost pravilnog ustrojavanja posla
 • naučiti osnove pri izračunavanju količine potrebnog materijala
 • izračunati površine koje je potrebno obrađivati, te izračunavati konačnu cijenu obavljene usluge
 • naučiti upotrebljavati kompjutor i stručnu literaturu potrebnu za informiranje o novim materijalima i alatima.
Uvjeti za upis
 • U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje FIZIOTERAPEUTSKI/A TEHNIČAR/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova.
 • Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje fizioterapeutski/a tehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Monter suhe gradnje

Uspješnim svladavanjem ovog programa stječu se znanja i razvijaju vještine za stručno obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju monter suhe gradnje.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
 • osposobljavanje za rad u području suhe gradnje koji omogućuje da
 • polaznik ovlada znanjima i vještinama za samostalan rad za najkraće vrijeme učenja
 • stjecanje uporabivog znanja koje omogućuje praćenje razvoja zanimanja na području suhe gradnje
 • razvijanje sposobnosti ophođenja zasnovanog na humanim i demokratskim načelima
 • razvijanje kritičkog odnosa prema vlastitom radu radi razvijanja stvaralačkih sposobnosti
 • razvijanje potrebe i navike čuvanja osobnog zdravlja i upotrebe higijensko tehničkih sredstava prilikom obavljanja svog posla
 • razvijanje potrebe i navike čuvanja i zaštite prirodne, životne i radne sredine.
 • oblaganje zidanih i betonskih zidova i stropova gipskartonskim pločama
 • montaža pregradnih stijena s metalnom podkonstrukcijom
 • oblaganje zidova zidnim oblogama od drva ili sličnim umjetnim zamjenama
 • izvođenje spuštenih stropova na drvenoj ili metalnoj podkonstrukciji
 • montaža izolacijskih slojeva na vertikalnim i kosim zidovima
 • montaža izolacijskih slojeva u stambenom potkrovlju
 • izvođenje suhih estriha za plivajuće podove
 • izvođenje povišenih (kompjuter) podova
 • montaža instalacijskih zidova u sanitarnim čvorovima sa metalnom
 • potkonstrukcijom i izvedenim priključcima za sanitarni uređaj
 • izvođenje zakrivljenih stropova u dvije ili više ravnina
 • izvođenje zakrivljenih zidova
Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje MONTER/KA SUHE GRADNJE  može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije polaznik mora imati završenu srednju školu

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Geodetski tehničar

Uspješnim svladavanjem ovog programa stječu se znanja i razvijaju vještine za stručno obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju geodetski tehničar/ka.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Cilj obrazovnog programa

 • Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga zanimanja geodetski/a tehničar/ka.
 • Primjenjuje nove postupke i tehnologije iz oblasti geodezije;
 • Koristi instrumente i pribor za mjerenja zemljišta;
 • Koristi sprave za kratiranje detalja i računanje površina;
 • Poznaje elemente i pravila geodetskog crtanja u određenim razmjerima;
 • Crta i piše geodetske planove i karte;
 • Poznaje i koristi razne metode geodetskih mjerenja i snimanja;
 • Primjenjuje formule za geodetska računanja;
 • Poznaje i tumači sadržaje geodetskih planova;
 • Radi skice, poligonske i linijske mreže;
 • Samostalno obavlja geodetske radnje;
 • Poznaje pravilnik za izradu i održavanje katastarskog operata i njegove primjene;
 • Izrađuje i prati katastarski operat primjenom računala;
 • Odražava premjer i katastar zemljišta;
 • Provodi promjene u katastarskom operatu;
 • Vrši komasaciju zemljišta prema odgovarajućim propisima;
 • Izrađuje elaborat komasacije;
 • Dešifrira foto snimke terena;
 • Vrši geometrijska preslikavanja i fotogrametrijsko snimanje;
 • Pravilno koristi i održava instrumente za mjerenje iz oblasti geodezije;
 • Uočava posljedice nastale zbog nestručno izvedenih radnji
Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje geodetski/a tehničar/ka može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje GEODETSKI/A TEHNIČAR/KA polaznik mora imatinajmanje 17 godina i završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Arhitektonski tehničar

Uspješnim svladavanjem ovog programa stječu se znanja i razvijaju vještine za stručno obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju arhitektonski tehničar/ka.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Cilj obrazovanja:

Pripremiti polaznike za uspješno uključivanje na tržište rada i nastavak školovanja na arhitektonskom i građevinskom fakultetu, veleučilištu i ostalim tehničkim fakultetima.

Rezultati učenja u strukovnom dijelu programa

Polaznik:

 • informatički pismen
 • služi se računalnim programima za izradu nacrta
 • sposoban za rješavanja različitih tehničkih problema mehanizmima logičnog razmišljanja, povezivanja i razumijevanja
 • poznaje metoda za rješavanje strukovnih zadaća
 • poznaje građevinarstvo, arhitekturu, umjetnost i urbanizmu
 • vješt u izradi nacrta i dijelova tehničke dokumentacije
 • primjenjuje metode proračuna jednostavnijih nosivih sklopova građevina
 • primjenjuje metode proračuna za uštedu energije i toplinske zaštite
 • poznaje suvremene arhitektonske konstrukcije, materijale i tehnologije
 • poznaje i primjenjuje Zakon o gradnji, pravilnik i propise
 • razumije cjelokupni proces planiranja i organizacije u graditeljstvu
 • obračunava troškove građenja
 • poznaje karakteristika gradilišta
 • poznaje okruženja
 • vješt u izradi arhitektonskih nacrta stambenih i jednostavnijih javnih zgrada
 • poznaje funkcije stana i osnovnih pravila za arhitektonsko projektiranje
 • poznaje stambene i jednostavnije javne zgrade i njihove autore
 • poznaje gradilišta i faza izgradnje kod sanacija, rekonstrukcija, revitalizacije, konzervacije i restauracije
 • poznaje izvedene konstruktivne sklopove na povijesnim građevinama
 • poznaje suvremene i tradicijske građevne materijale i tehnologije
 • sposoban likovno se izražavati
 • vješt u izražavanju pomoću prostoručnog i tehničkog crteža
 • koristi tehnički način razmišljanja
 • kreativan i samostalan
 • odgovorno se odnosi prema važnosti i vrijednosti građevina
 • zainteresiran za graditeljsku baštinu i svaku intervenciju u prostoru
 • posjeduje visok stupanj odgovornosti, ozbiljnog i znanstveno utemeljenog pristupa u rješavanju tehničkih zadaća struke, vodeći računa o očuvanju zdravlja, zaštiti okoliša i održivom razvoju.
Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje ARHITEKTONSKI/A TEHNIČAR/KA  može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje arhitektonski/a tehničar/ka  polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Građevinski tehničar

Uspješnim svladavanjem ovog programa stječu se znanja i razvijaju vještine za stručno obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju građevinski tehničar/ka.

Cilj programa

Pripremiti polaznike za uspješno uključivanje na tržište rada i nastavak školovanja na građevinskom fakultetu, veleučilištu i ostalim tehničkim fakultetima.

Stručne kompetencije polaznika:

 • informatički pismen
 • služi se računalnim programima za izradu nacrta
 • sposoban za rješavanja različitih tehničkih problema mehanizmima logičnog razmišljanja, povezivanja i razumijevanja
 • poznaje metoda za rješavanje strukovnih zadaća
 • posjeduje znanja o građevinarstvu
 • posjeduje znanja i vještine izrade nacrta i dijelova tehničke dokumentacije
 • poznaje metode proračuna jednostavnijih nosivih sklopova građevina
 • poznaje metode proračuna za uštedu energije i toplinske zaštite
 • poznaje suvremene arhitektonske konstrukcije, materijale i tehnologije
 • poznaje građevine
 • poznaje građevinsku mehanizaciju
 • poznaje i primjenjuje Zakon o gradnji, pravilnik i propise
 • poznaje cjelokupni proces planiranja i organizacije u graditeljstvu
 • poznaje način obračuna troškova građenja
 • poznaje karakteristika gradilišta
 • poznaje okruženja
 • posjeduje znanja i vještine izrade nacrta cesta i željeznica
 • poznaje tunele i mostove
 • razumije prirodne pojave vezane za vodu
 • posjeduje znanja iz hidrologije
 • razumije uzroke i posljedice zagađenja hidrosfere
 • odgovoran prema okolišu
 •  poznaje proračune osnovnih hidrauličkih veličina
 • poznaje proračune hidrotehničkih sustava i objekata
 • poznaje suvremene građevne materijale i tehnologije
 • poznaje metode za ispitivanje građevnih materijala
 • vješt u izražavanju pomoću tehničkog crteža
 • koristi tehnički načina razmišljanja
 • kreativan i samostalan
 • odgovorno se odnosi prema važnosti i vrijednosti građevina
 • zainteresiran za graditeljsku baštinu i svaku intervenciju u prostoru
 • posjeduje visok stupanj odgovornosti, ozbiljnog i znanstveno utemeljenog pristupa u rješavanju tehničkih zadaća struke, vodeći računa o očuvanju zdravlja, zaštiti okoliša i održivom razvoju
Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje građevinski tehničar može se upisati osoba koja ima: završenu osnovnu školu, 15 godina života i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposbnosti polaznika za navedeno zanimanje.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje građevinski tehničar polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

“Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki”

—Aristotel