fbpx

prijave

Arhitektonski tehničar

Uspješnim svladavanjem ovog programa stječu se znanja i razvijaju vještine za stručno obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju arhitektonski tehničar/ka.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Cilj obrazovanja:

Pripremiti polaznike za uspješno uključivanje na tržište rada i nastavak školovanja na arhitektonskom i građevinskom fakultetu, veleučilištu i ostalim tehničkim fakultetima.

Rezultati učenja u strukovnom dijelu programa

Polaznik:

 • informatički pismen
 • služi se računalnim programima za izradu nacrta
 • sposoban za rješavanja različitih tehničkih problema mehanizmima logičnog razmišljanja, povezivanja i razumijevanja
 • poznaje metoda za rješavanje strukovnih zadaća
 • poznaje građevinarstvo, arhitekturu, umjetnost i urbanizmu
 • vješt u izradi nacrta i dijelova tehničke dokumentacije
 • primjenjuje metode proračuna jednostavnijih nosivih sklopova građevina
 • primjenjuje metode proračuna za uštedu energije i toplinske zaštite
 • poznaje suvremene arhitektonske konstrukcije, materijale i tehnologije
 • poznaje i primjenjuje Zakon o gradnji, pravilnik i propise
 • razumije cjelokupni proces planiranja i organizacije u graditeljstvu
 • obračunava troškove građenja
 • poznaje karakteristika gradilišta
 • poznaje okruženja
 • vješt u izradi arhitektonskih nacrta stambenih i jednostavnijih javnih zgrada
 • poznaje funkcije stana i osnovnih pravila za arhitektonsko projektiranje
 • poznaje stambene i jednostavnije javne zgrade i njihove autore
 • poznaje gradilišta i faza izgradnje kod sanacija, rekonstrukcija, revitalizacije, konzervacije i restauracije
 • poznaje izvedene konstruktivne sklopove na povijesnim građevinama
 • poznaje suvremene i tradicijske građevne materijale i tehnologije
 • sposoban likovno se izražavati
 • vješt u izražavanju pomoću prostoručnog i tehničkog crteža
 • koristi tehnički način razmišljanja
 • kreativan i samostalan
 • odgovorno se odnosi prema važnosti i vrijednosti građevina
 • zainteresiran za graditeljsku baštinu i svaku intervenciju u prostoru
 • posjeduje visok stupanj odgovornosti, ozbiljnog i znanstveno utemeljenog pristupa u rješavanju tehničkih zadaća struke, vodeći računa o očuvanju zdravlja, zaštiti okoliša i održivom razvoju.
Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje ARHITEKTONSKI/A TEHNIČAR/KA  može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje arhitektonski/a tehničar/ka  polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

arhitektonski tehničar

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.