fbpx

prijave

Tesar

Uspješnim svladavanjem ovog programa stječu se znanja i razvijaju vještine za stručno obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju tesar/ica.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
 • izraditi klasične drvene oplate temelja, zidova, stropnih konstrukcija, stubišta od armiranog betona
 • izraditi i demontirati velikoplošne oplate u suvremenim sustavima montažnih, lakosastavljivih i za prenošenje prikladnih elemenata oplate (tipa NOF, DOKA, PERI i sl.)
 • izraditi drvene konstrukcije krovišta, drvenih stropova, drvenih stubišta, ograda
 • izraditi klasične drvene radne podove i skele, nanosne skele i konstrukcije za zaštitu građevinskog iskopa, te montirati i demontirati sustav metalnih skela i oplata za zaštitu građevinskog iskopa.
uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje TESAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesara.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje TESAR polaznik mora imati najmanje17 godina i završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja, te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesara.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Program prekvalifikacije za zanimanje TESAR prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Tesar

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.