fbpx

programi obrazovanja

Osobne usluge

Frizer

Stručni sadržaji omogućuju polaznicima stjecanje stručnih znanja i vještina za profesionalno obavljanje djelatnosti frizera.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· poznavati sigurnu i pravilnu uporabu sredstava za rad te ovladati pravilima zaštite na radu, poštovati sigurnosne propise i razvijati ekološku svijest
· naučiti obavljati poslove uređenja i oblikovanja kose, lica i ruku u žena i muškaraca
· naučiti uspješno komunicirati s korisnicima usluga, osobljem i poslovnim partnerima
· poznavati sastav preparata zbog razlikovanja njihove kvalitete i primjene
· steći primjereno znanje nabave kvalitetnih frizerskih preparata i opreme za obavljanje poslova
· osposobiti se za matematičko i tehničko rješavanje problema iz strukovnog područja
· svladavati osnove računalstva za osposobljavanje i samostalno korištenje stručnih programa
· razvijati estetske kriterije i profesionalnu etiku
· naučiti upotrebljavati raznu stručnu literaturu
· razvijati samostalnost, ustrajnost, korektnost, inovativnost i odgovornost u radu.

Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje FRIZER može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova FRIZERA.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje FRIZER polaznik mora imati završenu srednju školu te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova FRIZERA.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije

Kozmetičar

Stjecanje znanja, vještina, stajališta i vrijednosti za stručno i kreativno obavljanje poslova u okviru kozmetičkog zanimanja.

Cilj programa

Stjecanje znanja, vještina, stajališta i vrijednosti za stručno i kreativno obavljanje poslova u okviru kozmetičkog zanimanja te pripreme za cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje u struci.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· Poznavanje sigurne i pravilne uporabe sredstava za rad
· Ovladavanje pravilima zaštite na radu, poštivanje sigurnosnih propisa i razvijanje ekološke svijesti
· Poznavanje organizacije rada, tehnike i sredstva u kozmetičkom salonu
· Uspješno komuniciranje s korisnicima usluga, osobljem i poslovnim partnerima
· Poznavanje sastava preparata zbog razlikovanja njihove kvalitete i primjene
· Stečeno primjereno znanje nabave kvalitetnih kozmetičkih preparata i opreme za obavljanje poslova
· Osposobljenost za matematičko i tehničko rješavanje problema iz svojeg strukovnog područja
· Savladavanje osnova računalstva za samostalno korištenje stručnih programa
· Razvijanje estetskih kriterija i profesionalne etike
· Upotreba razne stručne literature i
· Razvijanje samostalnosti, ustrajnost, korektnosti, inovativnosti i odgovornosti u radu.

uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje KOZMETIČAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, liječničku svjedodžbu o nepostojanju kontraindikacija za navedeno zanimanje.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje KOZMETIČAR polaznik mora imati završenu srednju školu, liječničku svjedodžbu o nepostojanju kontraindikacija za navedeno zanimanje.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Zaštitar osoba i imovine

Cilj obrazovanja je postizanje takve pripremljenosti za rad koja omogućava uz minimalno vrijeme uvođenja, samostalno obavljanje poslova i radnih zadaća karakterističnih za zanimanje.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· Planiranje i priprema rada.
· Sigurnosti i zaštite na radu, zaštite od požara i drugih nepogoda te rad i racionalno korištenje energije.
· Izbor i primjena sredstava i pomoćnih sredstava za rad.
· Upotreba i održavanje oruđa, pribora i uređaja namijenjenih zaštiti.
· Unapređivanje metoda raznovrsnih oblika zaštite.
· Usvajanje i razvijanje kulturnih potreba.
· Shvaćanje suvremenih vrijednosti kvaliteta i potreba očuvanja zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
· Stjecanje potrebnih znanja, vještina , navika i sposobnosti za rad na poslovima zaštitara koji osim neposrednih čuvarskih poslova obuhvaćaju i poslove informiranja, pregleda, evidentiranja i kontrole ulaska i izlaska u određene prostore različitih roba i osoba.
· Provođenje ispravnih postupaka u slučaju nepredvidivih i akcidentnih situacija

Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te da nemaju zdravstvenih prepreka za obavljanje poslova ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE polaznik mora imati završenu srednju školu i ispunjavati posebne uvjete.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije

Tehničar zaštite osoba i imovine

Cilj obrazovanja je postizanje takve pripremljenosti za rad koja omogućava uz minimalno vrijeme uvođenja, samostalno obavljanje poslova i radnih zadaća karakterističnih za zanimanje.

Cilj programa

· jest osposobljavanje za primjenu osnovnih postupaka u zaštiti osoba i imovine
· provođenje planova i normativnih akata iz područja zaštite osoba i imovine
· upoznavanje s vrstama i rukovanje oružjem i drugim sredstvima zaštite okoliša i objekata.
· upoznavanje s osnovnim spoznajama iz područja kriminalistike da bi mogli što efikasnije obavljati poslove i radne zadaće
· stjecanje znanja iz područja računalstva u području zaštite

Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje TEHNIČAR ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje tehničar zaštite osoba i imovine polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Tehničar za očnu optiku

Osposobiti polaznike za izradu različitih vrsta naočala kao optičkog pomagala ili modnog detalja, njihovih različitih popravaka, te ugradnju leće u okvire.

Cilj programa

Osposobiti polaznike za izradu različitih vrsta naočala kao optičkog pomagala ili modnog detalja, njihovih različitih popravaka, te ugradnju leće u okvire.

Polaznici stječu znanja iz različitih područja znanosti, oftalmologije i očne optike.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· Stečena znanja o građi i funkciji oka te funkcioniranje optičkog, zaštitnog i pokretačkog aparata oka
· Usvojena znanja o citologiji očnih različitosti, oštećenja i oboljenja oka
· Stečena znanja o pretragama oštrine vida i načinima otklanjanja slabovidnosti konzervativnim i modernim metodama
· Sposobnost razvijanja humanog odnosa i uljudnog komuniciranja s pacijentima
· Osposobljenost za primjenu tehničkog crtanja i dokumentiranja
· Stečena znanja u području optike i naočalne optike te primjena istih u praksi
· Upoznatost s optičkim materijalima i sredstvima za brušenje i poliranje, kao i zaštitom materijala od korozije
· Upoznatost s optičkim mjerama, sredstvima i tehnikama mjerenja
· Osposobljenost za korištenje optičkih instrumenata
· Upoznatost s građom glave, živčanog sustava i osjetila s naglaskom na građu i funkciju oka
· Sposobnost izvođenja osnovnih operacija s metalima i nemetalima

· Sposobnost mjerenja dioptrijskih vrijednosti sfernih leća, njihovo centriranje, ocrtavanje, kidanje, brušenje i ugradba obrađenih leća u okvire za naočale, te prilagođavanje i kontrola gotovih naočala

· Sposobnost obrade astigmatičnih leća, njigova ugradba i kontrola i prilagođavanje gotovih naočala
· Spsobnost popravka naočala i rukovanja alatima, instrumentima, napravama i strojevima i njihovo održavanje
· Sposobnost obrade leća sa dva ili tri žarišta, te njihova ugradba u okvire
· Sposobnost obrade mutifokalnih leća, te njihova ugradba u okvire
· Sposobnost obrade leća za korekciju vida od plastičnih materijala i od naročite vrste stakla
· Sposobnost anatomskkog i estetskog prilagođvanja naočala
· Sposobnost rukovanja i mjerenja optičkim mjernim instrumentima

Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje tehničar za očnu optiku mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničara za očnu optiku.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje tehničar za očnu optiku polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničara za očnu optiku.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,

· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

“Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki”

—Aristotel