fbpx

prijave

Frizer

Stručni sadržaji omogućuju polaznicima stjecanje stručnih znanja i vještina za profesionalno obavljanje djelatnosti frizera.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· poznavati sigurnu i pravilnu uporabu sredstava za rad te ovladati pravilima zaštite na radu, poštovati sigurnosne propise i razvijati ekološku svijest
· naučiti obavljati poslove uređenja i oblikovanja kose, lica i ruku u žena i muškaraca
· naučiti uspješno komunicirati s korisnicima usluga, osobljem i poslovnim partnerima
· poznavati sastav preparata zbog razlikovanja njihove kvalitete i primjene
· steći primjereno znanje nabave kvalitetnih frizerskih preparata i opreme za obavljanje poslova
· osposobiti se za matematičko i tehničko rješavanje problema iz strukovnog područja
· svladavati osnove računalstva za osposobljavanje i samostalno korištenje stručnih programa
· razvijati estetske kriterije i profesionalnu etiku
· naučiti upotrebljavati raznu stručnu literaturu
· razvijati samostalnost, ustrajnost, korektnost, inovativnost i odgovornost u radu.

Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje FRIZER može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova FRIZERA.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje FRIZER polaznik mora imati završenu srednju školu te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova FRIZERA.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije

Frizer

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.