fbpx

prijave

Tehničar za očnu optiku

Osposobiti polaznike za izradu različitih vrsta naočala kao optičkog pomagala ili modnog detalja, njihovih različitih popravaka, te ugradnju leće u okvire.

Cilj programa

Osposobiti polaznike za izradu različitih vrsta naočala kao optičkog pomagala ili modnog detalja, njihovih različitih popravaka, te ugradnju leće u okvire.

Polaznici stječu znanja iz različitih područja znanosti, oftalmologije i očne optike.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· Stečena znanja o građi i funkciji oka te funkcioniranje optičkog, zaštitnog i pokretačkog aparata oka
· Usvojena znanja o citologiji očnih različitosti, oštećenja i oboljenja oka
· Stečena znanja o pretragama oštrine vida i načinima otklanjanja slabovidnosti konzervativnim i modernim metodama
· Sposobnost razvijanja humanog odnosa i uljudnog komuniciranja s pacijentima
· Osposobljenost za primjenu tehničkog crtanja i dokumentiranja
· Stečena znanja u području optike i naočalne optike te primjena istih u praksi
· Upoznatost s optičkim materijalima i sredstvima za brušenje i poliranje, kao i zaštitom materijala od korozije
· Upoznatost s optičkim mjerama, sredstvima i tehnikama mjerenja
· Osposobljenost za korištenje optičkih instrumenata
· Upoznatost s građom glave, živčanog sustava i osjetila s naglaskom na građu i funkciju oka
· Sposobnost izvođenja osnovnih operacija s metalima i nemetalima

· Sposobnost mjerenja dioptrijskih vrijednosti sfernih leća, njihovo centriranje, ocrtavanje, kidanje, brušenje i ugradba obrađenih leća u okvire za naočale, te prilagođavanje i kontrola gotovih naočala

· Sposobnost obrade astigmatičnih leća, njigova ugradba i kontrola i prilagođavanje gotovih naočala
· Spsobnost popravka naočala i rukovanja alatima, instrumentima, napravama i strojevima i njihovo održavanje
· Sposobnost obrade leća sa dva ili tri žarišta, te njihova ugradba u okvire
· Sposobnost obrade mutifokalnih leća, te njihova ugradba u okvire
· Sposobnost obrade leća za korekciju vida od plastičnih materijala i od naročite vrste stakla
· Sposobnost anatomskkog i estetskog prilagođvanja naočala
· Sposobnost rukovanja i mjerenja optičkim mjernim instrumentima

Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje tehničar za očnu optiku mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničara za očnu optiku.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje tehničar za očnu optiku polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničara za očnu optiku.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,

· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije

tehničar za očnu optiku

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.