fbpx

prijave

Zaštitar osoba i imovine

Cilj obrazovanja je postizanje takve pripremljenosti za rad koja omogućava uz minimalno vrijeme uvođenja, samostalno obavljanje poslova i radnih zadaća karakterističnih za zanimanje.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· Planiranje i priprema rada.
· Sigurnosti i zaštite na radu, zaštite od požara i drugih nepogoda te rad i racionalno korištenje energije.
· Izbor i primjena sredstava i pomoćnih sredstava za rad.
· Upotreba i održavanje oruđa, pribora i uređaja namijenjenih zaštiti.
· Unapređivanje metoda raznovrsnih oblika zaštite.
· Usvajanje i razvijanje kulturnih potreba.
· Shvaćanje suvremenih vrijednosti kvaliteta i potreba očuvanja zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
· Stjecanje potrebnih znanja, vještina , navika i sposobnosti za rad na poslovima zaštitara koji osim neposrednih čuvarskih poslova obuhvaćaju i poslove informiranja, pregleda, evidentiranja i kontrole ulaska i izlaska u određene prostore različitih roba i osoba.
· Provođenje ispravnih postupaka u slučaju nepredvidivih i akcidentnih situacija

Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te da nemaju zdravstvenih prepreka za obavljanje poslova ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE polaznik mora imati završenu srednju školu i ispunjavati posebne uvjete.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije

Zaštitar osoba i imovine

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.