fbpx

prijave

Agrotehničar

Agrotehničar/Agrotehničarka je osoba koja posjeduje specijalizirana interdisciplinarna znanja koja joj omogućavaju da može organizirati i provesti biljnu i animalnu poljoprivrednu proizvodnju na konvencionalni ekološki način.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

U cilju ostvarivanja ključnih poslova u okviru zanimanja Agrotehničar/Agrotehničarka mora posjedovati niz znanja i vještina iz područja poljoprivrede: planiranja, organizacije, upravljanje procesima i izvršavanja poslova na poljoprivrednim gospodarstvima (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge), u ustanovama (škole, instituti, agencije), u području proizvodnje, dorade, prerade i prometa proizvoda biljnog i animalnog podrijetla (stočarstvo, ribarstvo, pčelarstvo i ostalo). Navedene obveze može obavljati samostalno ili kao zaposlenik. U kontekstu složenih poslova, Agrotehničar/Agrotehničarka, vodi radnu dokumentaciju i prati zakonsku regulativu vezanu uz proizvodnju, komunicira s poslovnim partnerima te poslovnim suradnicima, kontinuirano se educira pri čemu stječe stručna znanja u primjeni novih tehnologija i dostignuća u poljoprivrednoj proizvodnji. Treba imati komunikacijske vještine, biti kooperativan i spreman na suradnju s različitim institucijama. Posjedovati inicijativnost i poduzetnost te biti spreman za učenje. Od generičkih vještina izrazito je važna odgovornost i usmjerenost na rezultate rada kao i spremnost na timski rad.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije:

 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Agrotehničara.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Agrotehničara.

Agrotehničar

Obrazac prijave

Obrada podataka

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.