fbpx

prijave

Mesar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja  samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju mesar.

Cilj programa

Odgojno-obrazovni program za zanimanje mesar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju mesar.

ZNANJE, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Postići osposobljenost polaznika za samostalno obavljanje radnih zadataka u mesnoj industriji.

· Omamljivanje, iskrvarenje, šurenje, egzenteracija i rasijecanje trupala svinja.
· Procesi rada u goveđoj klaonici: omamljivanje, iskrvarenje, skidanje kože s goveda, egzenteracija, rasijecanje trupova i dobivanje klaoničke težine.
· Razvrstavanje i upotreba sporednih proizvoda klanja.
· Prepoznati i sanirati nepoželjne promjene na mesu.
· Konzerviranje mesa i proizvoda od mesa; hlađenjem, smrzavanjem, sušenjem, soljenjem i salamurenjem, primjenom topline i dimljenjem.
· Rasijecanje, kategorizacija i obrada mesa.
· Proizvodnja kobasica, suhomesnatih proizvoda, konzervi i masti.
· Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.
· Upoznati rad računala i mogućnost primjene u mesnoj industriji
· Naučiti, izračunati randman, utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda.
· Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša.

Uvjeti za upis

Za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje mesar, polaznik mora biti stariji od 15 godina i imati završenu osnovnu školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje mesar polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije

Mesar

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.