fbpx

prijave

Mljekar

Odgoj i obrazovanje polaznika za zanatsku i industrijsku obradu mlijeka, proizvodnju mlijeka i proizvoda  od mlijeka.

Cilj programa

Odgoj i obrazovanje polaznika za zanatsku i industrijsku obradu mlijeka, proizvodnju mlijeka i proizvoda  od mlijeka. Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju –mljekar/ica. Razviti komunikacijske i uslužne sposobnosti; radne navike i pozitivan odnos prema radnoj okolini.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
 • Polaznike osposobiti za samostalno obavljanje radnih zadataka u proizvodnji i obradi mlijeka.
 • Poznavanje zaštite na radu i sprječavanje nesreće.
 • Poznavanje zaštite radne i životne sredine.
 • Čišćenje mljekare.
 • Proizvodnju konzumnog mlijeka.
 • Proizvodnja fermentiranih mliječnih napitaka.
 • Rukovanje i održavanje strojeva, uređaja i pribora.
 • Proizvodnju sladoleda.
 • Proizvodnju evaporiranog i kondenziranog mlijeka, mlijeka u prahu, sirutke u prahu, laktoze, mliječnih zamjena.
 • Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.
 • Upoznati rad računala i mogućnost primjene u mljekarskoj industriji
 • Naučiti, izračunati randman, utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda.
 • Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša.
Uvjeti za upis

U program stjecanja SSS za zanimanje  MLJEKAR/ICA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina života i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mljekara/ice.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje MLJEKAR/ICA polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mljekara/ice.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Mljekar

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.