fbpx

prijave

Ratar

Obrazovanje polaznika za obavljanje određenih poslova i zadaća u ratarstvu.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
 • Razviti sposobnosti za primjenu poljoprivrednih strojeva u ratarskoj proizvodnji pri izvođenju pojedinih radnih postupaka
 • Razvijanje sposobnosti za rukovanje poljoprivrednim strojevima, njihovo usklađivanje, nadzor i manje popravke
 • Usvajanje znanja o uspješnom radu u zaštiti ratarskih bilja dobrim poznavanjem i prepoznavanjem bolesti, štetnika i korova pojedinih ratarskih kultura
 • Dobro poznavanje sredstava za zaštitu bilja, količinu, način i vrijeme njihove primjene tijekom vegetacije i uskladištavanja ratarskih proizvoda
 • Obrazovanje polaznika za obavljanje određenih poslova i zadaća u ratarstvu
 • Usvajanje znanja iz gospodarstva i ustrojstva rada u ratarskoj proizvodnji, osnove zakonitosti odvijanja reprodukcijskog rada, odnosno procesa nastajanja troškova
 • Usvajanje znanja o tehnologiji proizvodnje određenih ratarskih kultura
 • Upoznavanje i uporaba poljoprivrednih strojeva za pripremu tla, gnojidbu, sjetvu, sadnju, njegu i zaštitu ratarskih kultura, te žetvu, berbu, prijevoz i spremanje ratarskih proizvoda
 • Usvajanje znanja o osnovnim uvjetima, karakteristikama i zakonitostima organizacije i odvijanja cestovnog prometa
 • Razviti i jačati svijest o osobnoj odgovornosti vozača za ponašanje u cestovnom prometu radi sprječavanja prometnih nesreća
 • Izgradnja stavova za vozače o prometu kroz odgovornost, točnost, preciznost, sposobnost za samostalnost u primjeni prometnih propisa i pravila
 • Razvijena uvjerenja da su suglasne navike uvjet za sigurno i uredno odvijanje prometa i samozaštita od pogrešaka i bezobzirnost neopreznih i nasrtljivih sudionika prometa
 • Upravljanje vozilom i njegovo održavanje
 • Usvajanje znanja o zakonitosti kretanja vozilom na motorni pogon
 • Vještina dobrog i sigurnog upravljanja vozilom na motorni pogon
 • Stjecanje sigurnosti u upravljanju vozilom na motorni pogon uz primjenu odgovarajućih prometnih pravila i propisa
Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje RATAR/ICA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje RATAR/ICA polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Ratar

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.