fbpx

prijave

Voćar, Vinogradar, Vinar

Uključivanje u primjenu umjetnih gnojiva u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu, ali i u prehrambenoj industrijsku, te povezanost s ratarstvom, i uzgojem povrća.

Cilj programa

Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

Uključivanje u primjenu umjetnih gnojiva u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu, ali i u prehrambenoj industrijsku, te povezanost s ratarstvom, i uzgojem povrća.

Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja na temelju kojeg je moguće daljnje školovanje u struci.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· Usvajanje znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju u voćnjaku i vinogradu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša
· Upoznavanje svojstva i mogućnosti primjene gnojiva, razlikovanje pojedinih poljoprivrednih kultura.
· Usvajanje znanja i stjecanje vještina obrade poljoprivrednih kultura ručnim alatima i strojevima.
· Podešavanje, oštrenje i održavanje ručnog alata i strojeva.
· Stjecanje vještine čitanja i primjene preparata po pisanim uputama.
· Usvojiti znanje o gnojidbi, sječi voća, sadnji voća .
· Usvojiti znanje o sadnji vinograda.
· Razviti vještinu sadnje i obrade voćnjaka i vinograda.
· Razviti sposobnost i usvojiti znanje za ispravan odabir sadnica i kalemova.
· Upoznati tehnologiju obrade tla.
· Usvojiti znanja o postupku gnojidbe.
· Upoznati osnovna načela estetike u voćarstvu i vinogradarstvu.
· Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
· Razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

Uvjeti za upis

U program stjecanja za zanimanje VOĆAR – VINOGRADAR -VINAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje VOĆAR – VINOGRADAR – VINAR polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

Voćar, Vinogradar, Vinar

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.