fbpx

prijave

Vrtlar

Uključivanje u primjenu umjetnih gnojiva u vrtlarstvu, ali i u prehrambenoj industrijsku, te povezanost s ratarstvom,  i uzgojem povrća i voća.

Cilj programa

Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

Uključivanje u primjenu umjetnih gnojiva u vrtlarstvu, ali i u prehrambenoj industrijsku, te povezanost s ratarstvom,  i uzgojem povrća i voća.

Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja na temelju kojeg je moguće daljnje školovanje u struci.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

 • Usvajanje znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju u vrtlarstvu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša
 • Upoznavanje svojstva i mogućnosti primjene gnojiva, razlikovanje pojedinih poljoprivrednih kultura
 • Usvajanje znanja i stjecanje vještina obrade poljoprivrednih kultura ručnim alatima i  strojevima
 • Podešavanje, oštrenje i održavanje ručnog alata i  strojeva
 • Stjecanje vještine čitanja i primjene preparata po pravilima uputa
 • Naučiti izračunavati utrošak materijala i vremena za izradu određenih operacija.
 • Usvojiti znanje o gnojidbi, sadnje povrća
 • Usvojiti znanje o sadnji voća
 • Razviti vještinu sadnje i obrade povrtnih kultura
 • Razviti sposobnost i usvojiti znanje za ispravan odabir sadnica
 • Upoznati tehnologiju obrade tla
 • Usvojiti znanja o postupku gnojidbe
 • Upoznati osnovna načela estetike u vrtlarstvu.
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
 • Razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.
Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje VRTLAR/ICAmože se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje VRTLAR/ICA  polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Vrtlar

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.