fbpx

prijave

Tehničar pregledač vagona

Obrazovanje tehničara pregledača vagona ima za cilj obrazovanje kadrova za obavljanje poslova osiguravanja tehnički ispravnih i funkcionalnih vagona i vlakova kako bi se željeznički promet odvijao što sigurnije.

Cilj programa

Program za tehničara pregledača vagona omogućuje obrazovanje srednjeg stručnog kadra u prometnoj struci u skladu s nacionalnom klasifikacijom zanimanja. Obrazovanje tehničara pregledača vagona, osim zajedničkih ciljeva u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, ima za cilj obrazovanje kadrova za obavljanje poslova osiguravanja tehnički ispravnih i funkcionalnih vagona i vlakova kako bi se željeznički promet odvijao što sigurnije.

Zadaće koje Tehničar pregledač vagona obavlja

Pregledači vagona pregledavaju i utvrđuju tehničku ispravnost pojedinih vagona za korištenje u prometu. Za svaki dio vagona koji pregledava postoje propisani kriteriji za njihovu tehničku ispravnost, koje pregledač vagona mora dobro poznavati. U putničkim vagonima obavlja i vizualni pregled uređaja za osvjetljavanje vagona, uređaja za grijanje, klimatizaciju, ozvučenje, blokadu vrata i drugih uređaja. Kontrolira čistoću vagona te opskrbljenost vodom i sanitarnim materijalom. Na kraju mora provjeriti i sve natpise na vagonima. Osim pojedinačnih pregleda vagona, pregledač vagona mora provjeriti i tehničku ispravnost svih vagona kada se nalaze u sastavu vlaka. Uz navedene poslove, tada provjerava i ispravnost kvačenosti vagona, odbojnike susjednih vagona, obavlja pregled kočnica i kočenja, provjerava podmazanost dijelova koji se taru te ispravnost sustava za daljinsko upravljanje.

Kada je vlak sastavljen, pregledač vagona i strojovođa obavljaju pokusno kočenje. Prije toga pregledač vagona mora provjeriti tehničku i funkcionalnu ispravnost kočnica. Prilikom pokusa kočenja penje se u (putničke) vagone i na manometru provjerava pravilnost funkcioniranja kočnica. Pri izvođenju toga pokusa pregledač vagona daje vizualne i slušne signale strojovođi. Obavljenu probu pregledač vagona ovjerava svojim potpisom. Pregledač vagona mora provjeriti je li za pojedini teret upotrebljen odgovarajući vagon, je li teret ravnomjerno rhtmoređen u odnosu na opterećenost kotača vagona, paziti da težina tereta ne prijeđe dopuštenu nosivost vagona, da teret leži čvrsto i sigurno u vagonu te da njegova širina ne prelazi tovarni profil. Posebno pažljivo mora pregledavati cisterne i vagone koji prevoze opasne terete.

Poslovi pregledača vagona obavljaju se u tehničko-vagonskim preglednim mjestima smještenim u većim željezničkim kolodvorima. Najveći dio radnog vremena pregledač vagona provodi na terenu, na otvorenom prostoru uz kolosijeke. Ritam rada je nametnut a rad se odvija povremeno pri povećanoj buci i smanjenoj vidljivosti.

Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje tehničara pregledača vagona mogu se upisati polaznici koji imaju završenu:

 • osnovnu školu
 • najmanje 15 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova pregledača vagona.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje tehničara pregledača vagona polaznik mora imati:

 • završenu srednju školu
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova pregledača vagona.

Tehničar pregledač vagona

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.