fbpx

prijave

Tehničar vuče – strojovođa

Obrazovanje kadrova za obavljanje poslova upravljanja elektro ili dizel vučnim vozilom, provjeravanje tehničke ispravnosti vučnih vozila, vođenje popratnih dokumenata vlaka, popravak i održavanje željezničkih vozila, te uočavanje kvarova na vučnom vozilu i poduzimanje mjera za njihovo otklanjanje.

Cilj programa

Program za tehničara vuče-strojovođu omogućuje obrazovanje srednjeg stručnog kadra u struci prometa i logistike u skladu s nacionalnom klasifikacijom zanimanja. Obrazovanje tehničara vuče-strojovođe, osim zajedničkih ciljeva u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, ima za cilj obrazovanje kadrova za obavljanje poslova upravljanja elektro ili dizel vučnim vozilom, provjeravanje tehničke ispravnosti vučnih vozila, vođenje popratnih dokumenata vlaka, popravak i održavanje željezničkih vozila, te uočavanje kvarova na vučnom vozilu i poduzimanje mjera za njihovo otklanjanje.

Zadaće koje Tehničar vuče - strojovođa obavlja

Strojovođa upravlja vučnim vozilom, te prevozi putnike i teret. Pri dolasku na posao javlja se lokomotivskom nadzorniku gdje dobiva uvid u knjigu vožnje, preuzima lokomotivski list te preuzima vučno vozilo. Nakon što izvrši provjeru vučnog vozila, odvozi ga iz spremišta do mjesta na kolodvorskom području gdje će se sastavljati vlak. Kad kolodvorsko osoblje sastavi vlak, strojovođa zajedno s pregledavateljem vagona provjerava ispravnost kočnica. Na prometnikov znak strojovođa pokreće vlak. Prati signalne znakove kolodvorskog i voznog osoblja, ranžirne i izlazne signalne znakove te ubrzava vožnju. Tijekom vožnje kontrolira instrumente na komandnoj ploči u upravljačnici, te telefonom ili radiovezom kontaktira s prometnikom. Održava propisanu brzinu prema knjižici voznoga reda, prati vozno vrijeme. Motri signalne znakove uz prugu i obavlja radnje koje oni signaliziraju: smanjuje brzinu, koči, zaustavlja vlak, ubrzava vožnju.

Strojovođa vozi uglavnom sam, ali može imati i pomoćnika. Zadatak pomoćnika strojovođe je opažanje signalnih znakova uz prugu te upozoravanje strojovođe na njih tijekom vožnje.

Ako se tijekom vožnje na pruzi dogodi kvar na lokomotivi, strojovođa može pokušati samostalno otkloniti kvar, ili o kvaru obavijestiti dežurnog dispečera.

Nakon dolaska u odredišni kolodvor, kolodvorsko osoblje otkvačuje lokomotivu od vlaka, strojovođa je odvozi u spremište, isključuje je i obavještava o eventualnoj potrebi njezina popravka.

Strojovođa uglavnom radi u zatvorenom prostoru, no postoji mogućnosti povremenog rada na otvorenom. Radi sjedeći, uz mogućnost promjene tjelesnog položaja što znači da tijekom vožnje može ustati, pa i malo hodati i stajati. Radi noću te je ponekad tijekom obavljanja posla izložen buci i vibraciji.

Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje tehničar vuče-strojovođa mogu se upisati polaznici koji imaju:

  • završenu osnovnu školu
  • najmanje 15 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova strojovođe.

Potrebno je imati dobro imati psihofizičko i fizičko zdravlje, raspoznavati boje,  imati dobar vid i biti tjelesno i psihički sposoban, bez teških tjelesnih oštećenja.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje tehničar vuče-strojovođa polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničara vuče-strojovođe.

Tehničar vuče – strojovođa

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.