fbpx

prijave

Tehničar za logistiku i špediciju

Obrazovni program polaznicima omogućuje stjecanje praktičnih i teorijskih znanja i vještina za obavljanje poslova tehničara za logistiku i špediciju.

Cilj programa

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stajališta za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program polaznicima omogućuje stjecanje praktičnih i teorijskih znanja i vještina za obavljanje poslova tehničara za logistiku i špediciju:

 • stjecanje sposobnosti za organizaciju prijevoza po pojedinim granama prometa;
 • stjecanje sposobnosti za optimalno korištenje prijevoznih jedinica tijekom prijevoza;
 • stjecanje znanja za poslove osiguranja robe u prijevozu;
 • stjecanje znanja za pripremu dokumenata i robe za carinjenje i carinski postupak;
 • stjecanje znanja za poslove skladištenja i skladišnoga poslovanja;
 • stjecanje znanja za obavljanje konsignacijskih, sajamskih, agencijskih i posebnih poslova;
 • razvijanje sposobnosti brzoga i točnog planiranja i izvršenja prijevoza robe;
 • tijekom obrazovanja treba jačati odgojnu komponentu, naučiti raditi na siguran način i stjecati radne navike.
Stručne kompetencije
 • posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva koja primjenjuje za pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad;
 • raspolaže odgovarajućim znanjima potrebnim za organiziranje prijevoza pošiljaka cestom, željeznicom, zrakom, morem i rijekom;
 • poznaje tehnologiju izdavanja i pribavljanja transportne dokumentacije;
 • poznaje tehnologiju rukovanja robom;
 • poznaje tehnologiju preuzimanja i distribucije pošiljaka;
 • posjeduje znanja za sklapanje ugovora o osiguranju tereta, ukrcaju i iskrcaju tereta, uskladištenju robe;
 • posjeduje znanja za obavljanje poslova kontrole robe, sajamskih poslova, konsignacijskih poslova, agencijskih poslova;
 • posjeduje znanja za organizaciju prijevoza živih životinja, lakopokvarljive robe i opasnih tereta;
 • posjeduje znanja za zastupanje nalogodavca prema trećim osobama i u slučaju havarije;
 • poznaje tehničke, tehnološke i eksploatacijske značajke prijevoznih sredstava koja se koriste za obavljanje djelatnosti;
 • zna izdavati jamstvena pisma, potvrde i druge dokumente;
 • zna izraditi kalkulaciju, obaviti obračun za izvršene usluge, kontrolirati ispravnost dokumenata te izvršiti kontrolu obračuna i naplate vozarine i carine.
Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
 • sposoban je izabrati i sam interpretirati potrebne informacije (upute o radu);
 • zna promovirati špediterske usluge;
 • zna obraditi upit i dati ponudu;
 • zna sklopiti ugovor s nalogodavcem;
 • zna davati stručne Savjete i informacije;
 • zna izabrati prijevozni put i način prijevoza;
 • zna izdavati i pribavljati transportnu dokumentaciju;
 • sposoban je pratiti tijek prijevoza;
 • sposoban je organizirati distribuciju robe;
 • sposoban je pribaviti i obraditi dokumente za carinjenje robe;
 • sposoban je zastupati nalogodavca u carinskome postupku;
 • zna naplatiti carinski dug;
 • zna zaključiti ugovor o osiguranju;
 • sposoban je zastupati nalogodavca u slučaju štete;
 • sposoban je posredovati pri kontroli inspekcijskih službi;
 • sposoban je organizirati kontrolu količine i kakvoće robe;
 • sposoban je organizirati skladištenje robe;
 • sposoban je organizirati poslove rukovanja s robom;
 • sposoban je zastupati brodara;
 • sposoban je zastupati prijevoznika u cestovnome prijevozu;
 • sposoban je zastupati prijevoznika u zračnome prometu;
 • sposoban je pratiti i primjenjivati propise i pravila u međunarodnoj trgovini i prijevozu;
 • sposoban je pratiti i primjenjivati propise i pravila u financijskome poslovanju;
 • sposoban je izvršavati administrativne poslove;
 • zna propise zaštite na radu, očuvanja zdravlja i okoliša;
 • poznaje i zna koristiti sredstva za zaštitu okoliša.
uvjeti za upis

U program izobrazbe za zanimanje tehničar/ka za logistiku i špediciju mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina života i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje tehničar za logistiku i špediciju polaznik mora imati 18 godina, završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Tehničar za logistiku i špediciju

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.