fbpx

prijave

Tehničar za željeznički promet

Program za tehničara željezničkog prometa omogućuje obrazovanje srednjeg stručnog kadra u struci prometa i logistike u skladu s nacionalnom klasifikacijom zanimanja.

Cilj programa

Program za tehničara željezničkog prometa omogućuje obrazovanje srednjeg stručnog kadra u struci prometa i logistike u skladu s nacionalnom klasifikacijom zanimanja. Obrazovanje tehničara za željeznički promet, osim zajedničkih ciljeva u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, ima za cilj obrazovanje kadrova za obavljanje poslova prometnika vlakova, prometno transportnog otpremnika, telegrafiste-teleprinteriste, postavničara, informacijskog radnika, putničkog blagajnika, robno-putničkog blagajnika i kolodvorskog blagajnika.

Zadaće koje tehničar za željeznički promet obavlja

Tehničar za željeznički promet obavlja poslove u tehnologiji željezničkog prometa. Regulira promet vlakova, prati kretanje vlakova i usklađuje njihova kretanja s redom vožnje.

Obavještava stanično osoblje i vlak o svim promjenama i odstupanjima od reda vožnje, raspoređuje i vrši nadzor nad radom staničnog osoblja i osoblja vlaka. Izdaje, prima i zaključuje prateće isprave vlakova, pregledava, održava, rukuje i ima nadzor nad napravama, uređajima, alatom, rukuje signalnim i skretničkim uređajima i prijavljuje smetnje.

Tehničar za željeznički promet vodi evidencije o kretanju vlakova, kao i ostale evidencije u svezi s odvijanjem željezničkog prometa.

Sklapa ugovore o prijevozu, preuzima odgovarajuće prijevozne dokumente od korisnika prijevoza, provjerava unešene podatke u prijevoznoj dokumentaciji. Vođenje prijevozno-komercijalnog poslovanja u domaćem i međunarodnom prometu, vođenje carinskog postupka.

Postići osposobljenost učenika za samostalno i uspješno obavljanje poslova prometnika vlakova, prometno transportnog otpremnika, telegrafiste – teleprinteriste, postavničara, informacijskog radnika, putničkog blagajnika, robno – putničkog blagajnika i kolodvorskog blagajnika.

Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje tehničar željezničkog prometa mogu se upisati polaznici koji imaju:

 • završenu osnovnu školu
 • najmanje 15 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova strojovođe

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

Tehničar za željeznički promet

Obrazac prijave

Obrada podataka

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.