fbpx

prijave

Drvodjelski tehničar dizajner

Ciljevi i zadaće programa obrazovanja za drvodjelskog tehničara su osposobljavanje polaznika za samostalno sudjelovanje u projektiranju i konstruiranju proizvoda od drva i sudjelovanje u poslovima planirala i organiziranja zadataka.

Cilj obrazovanja

Pripremiti polaznike za samostalno obavljanje i sudjelovanje u oblikovanju, projektiranju i konstruiranju proizvoda od drva i drvnih materijala te opremanju interijera. Također i sudjelovanje u poslovima planiranja, organizaciji, nabavi, proizvodnji i prodaji proizvoda od drva i drvnih materijala, programira i upravlja radom CNC strojeva, rukovodi skupinom ljudi.

ZNANJE, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

· Analiza svojstava namještaja i potreba korisnika (kupaca)
· Analiza varijanti rješenja namještaja i odabir optimalnog rješenja
· Analiza elemenata prostora i potrebe korisnika
· Analiza varijanti opremanja prostora i odabir optimalnog rješenja
· Planiranje potreba materijala
· Planiranje tijeka proizvodnje
· Planiranje i analiza troškova
· Provjera ispravnosti alata i opreme
· Priprema CNC stroja za rad
· Opskrba radnog mjesta potrebnim rasursima
· Priprema prodajnog prostora/salona za stranke
· Oblikovanje i projektiranje proizvoda
· Prezentirati namještaj
· Konstrukcijska razrada namještaja
· Oprema prostora
· Prezentacija rješenja opremanja prostora
· Modeliranje namještaja i prostora uz primjenu računala
· Izradba tehjničke dokumentacije
· Izradba tehnološke dokumentacije
· Programiranje rada CNC strojeva zaobradu drva
· Odrada drva i drvnih materijala uz primjenu CNC tehnologije
· Praćenje i obrada radnih naloga
· Vođenje skladišne dokumentacije
· Pisanje izvještaja
· Vođenje evidencije
· Arhiviranje i čuvanje dokumentacije
· Prezentacija asortimana proizvoda
· Izradba komercijalnog upita
· Izradba komercijalne ponude
· Izradba računa za prodanu robu ili uslugu
· Organizacija isporuke
· Poslovna komunikacija s kupcima
· Rad u timu
· Ulazna kontrola kvalitete
· Kontrola kvalitete u proizvodnom procesu
· Kontrola gotovog proizvoda
· Postupanje s nesukladnim proizvodima
· Primjena mjera zaštite na radu i zaštite od požara
· Postupanje s ambalažom i opasnim otpadom

Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje DRVODJELSKI TEHNIČAR DIZAJNER može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje drvodjelski tehničar dizajner polaznik mora imati završenu srednju školu.

Polaznik treba imati opću tjelesnu sposobnost, dobru spretnost ruku, otpornost na alergiju, te neosjetljivost na buku i vibraciju, dobar vid, opip, te iz tog razloga je potrebno donijeti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova drvodjelskog tehničara dizajnera.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Drvodjelski tehničar dizajner

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.