fbpx

programi obrazovanja

Turizam i ugostiteljstvo

Konobar

Program za zanimanje konobar/ica ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku samostalno obavljanje poslova u zanimanju konobar.

Cilj programa

· provoditi pripremne radove, održavati sredstva, uređaje i inventar ugostiteljskog posluživanja
· postaviti stol
· poslužiti sve vrste jela prema sustavima posluživanja kod nas i u svijetu
· služiti se evidencijama i dokumentacijom za ponudu jela i pića
· prihvatiti gosta, primiti narudžbu, poslužiti ga, naplatiti uslugu i ispratiti gosta
· komunicirati na stranom jeziku s inozemnim gostima
· primijeniti osnove opće kulture u komunikaciji s domaćim i inozemnim gostima

Uvjeti za upis

· provoditi pripremne radove, održavati sredstva, uređaje i inventar ugostiteljskog posluživanja
· postaviti stol
· poslužiti sve vrste jela prema sustavima posluživanja kod nas i u svijetu
· služiti se evidencijama i dokumentacijom za ponudu jela i pića
· prihvatiti gosta, primiti narudžbu, poslužiti ga, naplatiti uslugu i ispratiti gosta
· komunicirati na stranom jeziku s inozemnim gostima
· primijeniti osnove opće kulture u komunikaciji s domaćim i inozemnim gostima

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje KONOBAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te

· liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,
· sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje kuhar polaznik mora imati 17 godina , završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja i liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Program prekvalifikacije za zanimanje KONOBAR prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva odluka o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Slastičar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju slastičar.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· pripremiti sve vrste hladnih i toplih jela i slastica
· prigotoviti jelo:
· naručiti sirovine, namirnice i poluproizvode
· preuzeti naručenu robu, skladištiti ju, čuvati od kvarenja
· ustrojavati rad kuhinje
· sudjelovati u svim dijelovima tehnološkog postupka prigotavljanja slastica
· primijeniti standarde u obrocima, primjeni zdrave, dijetalne i makrobiotičke prehrane
· razvijati nacionalnu hrvatsku kuhinju kao i kuhinje drugih zemalja
· rukovati kuhinjskim strojevima, alatima i posuđem različitih namjena

uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje SLASTIČAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života,

· liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,
· sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje slastičar polaznik mora imati 17 godina i završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja, liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti, te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Program prekvalifikacije za zanimanje SLASTIČAR prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Kuhar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju kuhar.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· pripremiti sve vrste hladnih i toplih jela i slastica
· prigotoviti jelo
· naručiti sirovine, namirnice i poluproizvode
· preuzeti naručenu robu, skladištiti ju, čuvati od kvarenja
· ustrojavati rad kuhinje
· sudjelovati u svim dijelovima tehnološkog postupka prigotavljanja jela
· primijeniti standarde u obrocima, primjeni zdrave, dijetalne i makrobiotičke prehrane
· razvijati nacionalnu hrvatsku kuhinju kao i kuhinje drugih zemalja
· rukovati kuhinjskih strojevima, alatima i posuđem različitih namjena

Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje KUHAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života,

· liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,

· sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu,

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje kuhar polaznik mora imati 17 godina i završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja.

I liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe koje su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

U programu prekvalifikacije polaznik nije dužan polagati općeobrazovne predmete koje je položio u okviru stečene srednje stručne spreme. Program prekvalifikacije za zanimanje kuhar prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Hotelijersko turistički tehničar

Hotelijersko-turistički/a tehničar/ka stječe vrlo široko znanje potrebno za rad u hotelima, hotelskim poduzećima, turističkim agencijama i drugim sličnim poduzećima koja se bave turističkom djelatnošću.

Cilj programa

Hotelijersko-turistički/a tehničar/ka stječe vrlo široko znanje potrebno za rad u hotelima, hotelskim poduzećima, turističkim agencijama i drugim sličnim poduzećima koja se bave turističkom djelatnošću.

Bogatim obrazovnim programom, s vrlo naglašenim učenjem stranih jezika, osposobljava se za poslove obrade turističkog tržišta, recepcijske i šalterske poslove, koordinaciju rada službi u turističkoj djelatnosti, kao i druge organizacijske poslove u turizmu (oblikovanje i organizacija izleta, poslovi vodiča i sl.

Uvjeti za upis
  • U program izobrazbe za zanimanje hotelijersko-turistički/a tehničar/ka mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina života i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
  • Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje hotelijersko turistički/a tehničar/ka polaznik mora imati minimalno 17godina, završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

“Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki”

—Aristotel