fbpx

prijave

Konobar

Program za zanimanje konobar/ica ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku samostalno obavljanje poslova u zanimanju konobar.

Cilj programa

· provoditi pripremne radove, održavati sredstva, uređaje i inventar ugostiteljskog posluživanja
· postaviti stol
· poslužiti sve vrste jela prema sustavima posluživanja kod nas i u svijetu
· služiti se evidencijama i dokumentacijom za ponudu jela i pića
· prihvatiti gosta, primiti narudžbu, poslužiti ga, naplatiti uslugu i ispratiti gosta
· komunicirati na stranom jeziku s inozemnim gostima
· primijeniti osnove opće kulture u komunikaciji s domaćim i inozemnim gostima

Uvjeti za upis

· provoditi pripremne radove, održavati sredstva, uređaje i inventar ugostiteljskog posluživanja
· postaviti stol
· poslužiti sve vrste jela prema sustavima posluživanja kod nas i u svijetu
· služiti se evidencijama i dokumentacijom za ponudu jela i pića
· prihvatiti gosta, primiti narudžbu, poslužiti ga, naplatiti uslugu i ispratiti gosta
· komunicirati na stranom jeziku s inozemnim gostima
· primijeniti osnove opće kulture u komunikaciji s domaćim i inozemnim gostima

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje KONOBAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te

· liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,
· sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje kuhar polaznik mora imati 17 godina , završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja i liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Program prekvalifikacije za zanimanje KONOBAR prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva odluka o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

KONOBAR

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.